ORIGINAL ARTICLE
Effectiveness of chemical protection against weeds applied to poppy (Papaver somniferum L.)
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute, Research Division in Poznań, Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań, Poland
 
2
Plant Protection Institute – National Research Institute, Poznań, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Marek Wójtowicz
Plant Breeding and Acclimatization Institute, Research Division in Poznań, Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2009;49(2):209-215
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the presented studies was to determine the effect of chemical weed control on the development and yield of native poppy cultivars. The results of presented experiment showed that the native poppy cultivars are more susceptible to herbicides than ‘Opal’ and ‘Lazur’ cultivars. The yield of ‘Michałko’ cultivar in all treatments of chemical protection was very low. It was proved that the suggestion of a necessary protection of ‘Mieszko’ cultivar against weeds with lower doses of herbicides than the doses applied in the cultures of cultivars with a high content of morphine is justified. ‘Mieszko’ cultivar gave the highest yield on plots protected after sowing with Lentipur Flo™ 500 SC (a.s. chlorotoluron) in the dose of 1.2 l/ha and in the growth stage of 4 leaves, when the treatment was carried out with Callisto™ 100 SC (a.s. mesotrione) in the dose of 0.4 l/ha. Positive results of weed control after the application of these herbicides indicate the possibility to initiate studies aiming at authorization to use these herbicides in growing of the native cultivars of poppy (minor crop).
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamczewski K., Kawczyński J. 1980. Einfluss einiger agrotechnischer Faktoren auf die toxische Wirkung von Dicuran 80 WP gegen Mohn. [Influence of several agrotechnical factors on Dicuran 80 WP toxicity to poppy]. Tag. – Ber. Akad. Landwirtsch. – Wiss. (182): 163–168.
 
2.
Bartoška J. 2002. Poznatky k ošetření máku proti plevelům. [Study on weed control in poppy cultivation]. Sdružení český mak informuje. 1. Makový občasník. Praha Únor, 53 pp.
 
3.
Cihlář P., Vašák J., Kosek Z. 2003. Technologie máku setého pro dvoutunové výnosy semen. [Technology of poppy (Papaver somniferum L.) for 2 t/ha seed yields]. Paper presented at: Repka, mák, hořčice. Sbornik konference s mezinárodni účasti Praha, 19.2.2003, 193 pp.
 
4.
Horodyski A., Adamczewski K., Załęcki R. 1990. Ocena przydatności herbicydów w uprawie maku. [Evaluation of herdicide use in poppy-growing]. Zesz. Probl. IHAR, Rośliny Oleiste 2: 67–74.
 
5.
Jakubiak S. 2005. Znaczenie wykorzystania i ochrona przed chwastami małoobszarowych upraw rolniczych. [Importance and advantages and weed control in minor crops]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (1): 185–195.
 
6.
Wałkowski T. 2000. Mak. [Poppy]. ZD HAR Borowo, Poznań IHAR, 24 pp.
 
7.
Wałkowski T. 2005. Mak oleisty. [Oilseed Poppy]. Poznań, IHAR, 48 pp.
 
8.
Wójtowicz M. 2001. Uprawa rzepaku i maku w Republice Czeskiej. [Growing of oilseed rape and poppy in Czech Republic]. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXII (2): 639–641.
 
9.
Wójtowicz M. 2003. Uprawa roślin oleistych w Czechach w latach 1990–2000. [Oilseed crop-growing in Czech Republic in 1990–2000]. Post. Nauk Rol. 6: 131–135.
 
10.
Wójtowicz M. 2007. Wpływ warunków środowiskowych i agrotechnicznych na plonowanie odmian maku (Papaver somniferum L.). [Effect of environmental and agronomic conditions on yield of poppy cultivars]. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXVIII (2): 261–270.
 
11.
Wójtowicz M., Wójtowicz A. 2006. Wpływ pielęgnacji chemicznej na plonowanie odmian maku. [The effect of chemical weed control practices on yield of poppy cultivars]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (2): 699–702.
 
12.
Załęcki R. 1987. Herbicydy w Uprawie Roślin Zielarskich. [Herbicides in herb plants-growing]. Poznań, PWRiL, 110 pp.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top