ORIGINAL ARTICLE
Efficacy of weed control for opium poppy (Papaver somniferum L.) with a mixture of tembotrione and fluroxypyr
 
More details
Hide details
1
Department of Genetics and Breeding of Oilseed Crops, Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań, Poland
 
2
Department of Agrophages’ Forecasting Methods and Agricultural Economics, Institute of Plant Protection – National Research Institute, Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2015-12-16
 
 
Acceptance date: 2016-05-19
 
 
Corresponding author
Marek Wójtowicz
Department of Genetics and Breeding of Oilseed Crops, Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2016;56(2):149-156
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study was carried out in the years 2013 and 2014 at the Łagiewniki farm to determine the effect of some herbicides on the yield and development of two opium poppy cultivars: ‘Lazur’ – with high morphine content, and ‘Borowski Biały’ – with low morphine content. The development and yield of the poppy was a derivative of environmental and agronomic conditions. The mixture of tembotrione and fluroxypyr applied post-emergence at a rate of 88 and 75 g a.i. · ha−1, respectively, effectively controlled most weeds which are harmful for the poppy and did not phytotoxically affect opium poppy plants. The level of yield also depended on the cultivar’s ability to grow under unfavourable weather conditions. A lower yield was noted for the cultivar with a lower content of morphine – ‘Borowski Biały’.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (19)
1.
Adamczewski K., Kawczyński J. 1980. Einfluss einiger agrotechnischer Faktoren auf die toxische Wirkung von Dicuran 80 WP gegen Mohn. [Influence of several agrotechnical factors on Dicuran 80 WP toxicity to poppy]. Tagungsbericht/Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 182: 163–168.
 
2.
Bartoška J. 2002. Poznatky košetření máku proti plevelům. [Study on Weed Control in Poppy Cultivation]. Czech Poppy Association informs. 1. Poppy manual. Collection of seminars “Poppy in 2002”. Czech University of Life Sciences Prague, Prague, Czechoslovakia, 53 pp. (in Czech).
 
3.
Cihlář P., Vašák J., Kosek Z. 2003. Technologie máku setého pro dvoutunové výnosy semen. [Technology of poppy (Papaver somniferum L.) for 2 t/ha seed yields]. p. 134–141. In: Proceedings of the Conference “Oilseed rape, Poppy, Mustard”. Prague, Czechoslovakia, 19 February 2003, 193 pp. (in Czech, with English summary).
 
4.
Fulara A., Dobrzański A. 1973. Wstępne badania nad chemicznym zwalczaniem chwastów w uprawie maku. [Preliminary studies on chemical weed control in the cultivation of poppy]. p. 185–186. In: Proceedings of the National Vegetables Congress, Skierniewice, Poland, 14–15 June 1973.
 
5.
Godáné-Biczó M. 2008. A mák gyomirtása. [Poppy weeding]. Agrofórum 19 (2): 42–43. (in Hungarian, with English summary).
 
6.
Horodyski A., Adamczewski K., Sikora M. 1989. Uprawa maku. [Poppy Cultivation]. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, Poland, 7 pp. (in Polish).
 
7.
Horodyski A., Adamczewski K., Załęcki R. 1990. Ocena przydatności herbicydów w uprawie maku. [Evaluation of herbicide use in poppy-growing]. Zeszyty Problemowe Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Rośliny Oleiste 2: 67–74.
 
8.
Jakubiak S. 2005. Znaczenie wykorzystania i ochrona przed chwastami małoobszarowych upraw rolniczych. [Importance and advantages and weed control in minor crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (1): 185–195. (in Polish, with English summary).
 
9.
Kubni G.S., Tiwari P.N. 2004. Weed management in opium poppy (Papaver somniferum L.). Indian Journal of Weed Science 36 (1–2): 104–107.
 
10.
Novák J., Vašák J., Zukalová H. 2010. Biologie maku, pozadavky na prostredi, ideotyp, alkaloidy. [Biology of poppy, requirements for the environment, ideotype, alcaloides]. p. 33–64. In: “Mak” [“Poppy”] (J. Vašák, ed.). Powerprint, Prague, Czechoslovakia, 352 pp. (in Czech).
 
11.
Pannacci E., Covarelli G. 2009. Efficacy of mesotrione used at reduced doses for post-emergence weed control in maize (Zea mays L.). Crop Protection 28 (1): 57–61.
 
12.
Pinke G., Pál R.W., Tóth K., Karácsony P., Czúcz B., Botta-Dukát Z. 2011. Weed vegetation of poppy (Papaver somniferum) fields in Hungary: effects of management and environmental factors on species composition. Weed Research 51 (6): 621–630.
 
13.
Pinke G., Tóth K., Kovács A.J., Milics G., Varga Z., Blazsek K., Gál K.E., Botta-Dukát Z. 2014. Use of mesotrione and tembotrione herbicides for post-emergence weed control in alkaloid poppy (Papaver somniferum). International Journal of Pest Management 60 (3): 187–195. DOI: 10.1080/09670874.2014.953622.
 
14.
Wójtowicz M., Wójtowicz A. 2006. Wpływ pielęgnacji chemicznej na plonowanie odmian maku. [The effect of chemical weed control practices on yield of poppy cultivars]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 699–702. (in Polish, with English summary).
 
15.
Wójtowicz M. 2007. Wpływ warunków środowiskowych i agrotechnicznych na plonowanie odmian maku (Papaver somniferum L.). [Effect of environmental and agronomic conditions on yield of poppy cultivars]. Rośliny Oleiste XXVIII/2: 261–270.
 
16.
Wójtowicz M., Wójtowicz A. 2009. Effectiveness of chemical protection against weeds applied to poppy (Papaver somniferum L.). Journal of Plant Protection Research 49 (2): 209–215.
 
17.
Wójtowicz M. 2011. Vliv termínu aplikace a dávky herbicidu Callisto 100 SC na vývoj a výnos máku setého (Papaver somniferum L.). [Effect of application term and dose of Callisto 100 SC on development and yield of poppy]. p. 99–102. In: Proceedings of the Conference “Prosperous oilseeds”, Prague, Czechoslovakia, 8 December 2011, 203 pp.
 
18.
Zając T., Oleksy A., Klimek-Kopyra A. 2010. Wpływ terminu siewu na plonowanie i cechy roślin maku niskomorfinowego odm. Mieszko (Papaver somniferum L.). [The influence of sowing date on yield and features of low morphine poppy (Papaver somniferum L.) cv. Mieszko]. Rośliny Oleiste XXXI: 333–350.
 
19.
Zając T., Oleksy A., Klimek-Kopyra A. 2011. Comparizon of growth and productivity of the low morphine poppy Papaver somniferum L. cv. Mieszko depending on the swing date. Acta Agrobotanica 64 (3): 67–78.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top