ORIGINAL ARTICLE
Monitoring of codling moth (Cydia pomonella L.) in apple orchards using two methods
 
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences, Entomology Department, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Izabela Kot
University of Life Sciences, Entomology Department, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2010;50(2):220-223
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The present studies were conducted in 1999–2001 in three apple orchards differing from each other by the system of cultivation, the type of agricultural treatments and chemical control of pests. Their purpose was to monitor codling moth (Cydia pomonella L.) in different types of apple orchards using pheromone traps, finding out the relation between the occurrence of moths and the sum of effective temperatures as well as determining the number of wintering caterpillars of this species with the use of bands of corrugated paper. The analysis of male flight of codling moth on the basis of pheromone traps makes it possible to state the occurrence of two generations in each studied year. The maximum population of the first generation was observed in the second or third ten days of June, while that of the second generation in the first ten days of August. The moths flight began when the sum of effective temperatures was 109.2–145.2°C, and the mean diurnal temperature was 12.3–17.2°C.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (14)
1.
Alford D.V., Carden P.W., Dennis E.B., Gould H.J., Vernon J.D.R. 1979. Monitoring codling and tortrix moths in United Kingdom apple orchards using pheromone traps. Ann. Appl. Biol. 91: 165–178.
 
2.
Bulyginskaja M.A., Emeljanov V.A. 1997. Dinamika liota samcov jablonnoj plodožorki Laspeyresia pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae) na sintetičeskie polovye feromony v sadach severo-zapada Rossii i opredeljajuščie ee faktory. Entomlogičeskoe Obozrenie LXXVI (2): 290–296.
 
3.
Cranham J.E. 1974. Studies with sex pheromones. Codling moth, Laspeyresia pomonella. p. 161–162. In: East Malling Research Station Annual Report for 1973.
 
4.
Jeanneret Ph., Charmillot P.J. 1997. Populations de tordeuses dans les vergers d’arbres à haute tige et risque de colonisation pour les cultures commerciales de pommieres. Revue Suisse Vitic. Arboric. Hortic. 29 (4): 219–227.
 
5.
Kagan F. 1976. Metody prognozowania i sygnalizacji występowania szkodników drzew i krzewów owocowych. p. 169–220. In: „Instrukcja dla służb ochrony roślin z zakresu prognoz sygnalizacji i rejestracji, cz. II”. Instytut Ochrony Roślin, Poznań.
 
6.
Kozłowski J. 1993. Prognoza występowania i ustalenie terminu zwalczania owocówki jabłkóweczki (Carpocapsa pomonella L.) w latach 1981–1992 w Wielkopolsce. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 35 (1/2): 43–47.
 
7.
Płuciennik Z. 1999. Wykorzystanie pułapek feromonowych i selektywnych insektycydów do zwalczania owocówki jabłkóweczki. p. 31–34. In: Proc. Ogólnopol. Nauk. Konf. Ochr. Roślin Sad. 16–17 lutego 1999, Skierniewice.
 
8.
Płuciennik Z. 2000. Problemy ze zwalczaniem owocówki jabłkóweczki w 1999 roku. p. 107–110. In: Proc. Ogólnopol. Nauk. Konf. Ochr. Roślin Sad. 15–16 lutego 1999, Skierniewice.
 
9.
Płuciennik Z., Olszak R.W. 1996. Owocówka jabłkóweczka – stan zagrożenia, zwalczanie. p. 55–57. In: Proc. Ogólnopol. Konf. Ochr. Roślin Sad. 20–21 lutego 1999, Skierniewice.
 
10.
Razowski J. 1991. Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. VIII – Grapholitini. Monografie Fauny Polski, T. 19. PWN, Warszawa – Kraków, 187 pp.
 
11.
Stamenkovič S., Milenkovič S., Stamenkovič T., Polesny F. 1999. Population dynamics of summer fruit tortrix moth Adoxophyes orana F.v.R. (Lepidoptera, Tortricidae) in Western Serbia. p. 177–181. In: Proc. Workshop on Arthropod Pest Problems in Pome Fruit Production at Einsiedeln, Switzerland. November 30 – December 3 1999. Bull. OILBSROP, 1999.
 
12.
Stanisz A. 1999. Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe. Testy nieparametryczne – cz. II. Medycyna Praktyczna 10: 167–169.
 
13.
Suski Z., Niemczyk E. 1985. Uwagi nad integrowanym zwalczaniem szkodników sadów w Polsce. Wiad. Entomol. 5 (3–4): 99–108.
 
14.
Szujecki A. 1980. Ekologia Owadów Leśnych. PWN, Warszawa, 603 pp.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top