ORIGINAL ARTICLE
Resistance of apple cultivars to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch( Acarina, Tetranychidae). Part I. Bionomy of two-spotted spider mite on selected cultivars of apple trees
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection, Department of Zoology Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Anna Skorupska
Institute of Plant Protection, Department of Zoology Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(1):75-80
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Apple cultivars investigated as new hosts for two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch appeared to provide good environment for its development and reproduction. The best conditions for two-spotted spider mite development were on leaves of cultivars Novamac and Freedom with a net reproduction (R o ) 22.6 and 20.3 respectively, while the worst on cultivars Pioner and Primula with R o 8.9 and 10.2 ,respectively
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (20)
1.
Andrewartha H.G., Birch L.C. 1954. The distribution and abundance of animals. The University of Chicago Press. Chicago, 782 pp.
 
2.
Boczek J. 1999. Zarys akarologii rolniczej. PWN, Warszawa: 7–357.
 
3.
Carey J.R., Bradley J.W. 1982. Developmental rates , vital schedules, sex ratios and life tables for Tetranychus urticae, T. turkestani and T. pacificus ( Acarina, Tetranychidae ) on cotton. Acarologia 23 ( 4) :334–345.
 
4.
Chapman P. J., Lienk S.E., Curtis jr O.F. 1952. Respons of apple trees to mite infestation. J. Econ. Entom., 45 (5): 815–821.
 
5.
Czajkowska B., Kropczyńska D. 1996. Life history parameters of T. urticae Koch on selected cultivars of black currant. Bull. OILB 19 (4): 347–348.
 
6.
Goonewardene H.F., Wiliams E.B., Kwolek W.F., McCabe L.D. 1976. Resistance to European red mite, Panonychus ulmi (Koch) J. Am. Soc. Hortic. Sci., 101: 532–537.
 
7.
Gotoh T. 1986. Life history parameters of hawthorn spider mite,Tetranychus viennensis Zacher ( Acarina, Tetranychidae ) on deciduous oak. Appl. Ent. Zool., 21(3): 389–393.
 
8.
Kremer F.W. 1956. Studies the biology, epidemiology and control of Bryobia praetiosa Koch. Hõfchen Briefe 9: 189–252.
 
9.
Laing J.E. 1961. Life history and life table of Tetranychus urticae Koch. Acarologia 11 (1): 32–42.
 
10.
Müller G.F. 1957. Morphologie und Bekämpfung der Weisdornspinnmilbe,Tetranychus viennensis Zacher ( Acari, Tetranychidae ) Hõfchenbr. Bayer Pflschutz- Nachr., 10: 1–60.
 
11.
Niemczyk E., Wiąckowski S.K. 1965. Próba porównania populacji przędziorka owocowca ( Panonychus ulmi Koch) i drapieżnych roztoczy Phytoseiidae ( Acarina ) w sadzie śliwowym po opryskiwaniach zimowych i w sadach nie opryskiwanych. Prace Inst. Sad. , 9: 263–280.
 
12.
Paiva M., Janick J. 1980. Relationship between leaf pubescence and resistance to European red mite in apple. Hort. Science 15: 511–512.
 
13.
Putman W. L. 1958. Mortality of the European red mite ( Acarina, Tetranychidae ) from secretion of peach leaf nectaries. Can. Ent., 90, p. 720.
 
14.
Ruszkowski J. W. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919–1930. Rocz. Ochr. Roślin B 1: 282–283.
 
15.
Saito Y. 1979. Comparative studies on life histories of three species of spider mites ( Acarina: Tetranychidae ). Appl. Ent. Zool., 14 (1): 83–94.
 
16.
Skorupska A. 1993. Podatność wybranych odmian jabłoni na porażenie przez trzy gatunki przędziorków. Materiały 33. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 117–119.
 
17.
Skorupska A., Boczek J. 1984 Biology, ecology and demographic parameters of hawthorn spider mite ( Tetranychus viennensis Zacher) on various host plants. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 26 (1): 119–145.
 
18.
Strunkova E. I. 1954. Materialy po biologii plodovych klecèej Alma-Amurskoj sadovoj sony. Tr. Rep. STAZR Kazach., 164–173.
 
19.
Warabieda W. 2000. Badania nad mechanizmami odporności wybranych odmian jabłoni na przędziorka chmielowca ( Tetranychus urticae Koch). ISiK, Skierniewice. Ph. D. Thesis, 84 pp.
 
20.
Watson T.F. 1964. Influence of host plant condition on population increase of Tetranychus telarius (Linnaeaus) ( Acarina, Tetranychidae ). Hilgardia 35: 273–322.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top