ORIGINAL ARTICLE
Seed damage of field bean (Vicia faba L. var. Minor Harz.) caused by bean weevils (Bruchus rufimanus Boh.) (Coleoptera: Bruchidae)
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection, Regional Experimental Station Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Corresponding author
Zdzisław Kaniuczak
Institute of Plant Protection, Regional Experimental Station Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(2):125-129
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the years 2000–2002, studies were carried out on susceptibility of 12 field bean (Vicia faba L. var. minor Harz.) cultivars to evaluate seed damage caused by bean weevil (Bruchus rufimanus Boh.). Seed analysis showed that determinate cultivars (Tim, Martin, Rajan and Optimal) were more susceptible to damage caused by bean weevils than other cultivars. In the course ofthe studies damage caused by bean weevils ranged from 18.5% to 28.9%. The average seed yield in the experimental period ranged from 2.88 t/ha to 6.62 t/ha.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (14)
1.
Adamczewski K., Ciesielski F., Jańczak C., Mrówczyński M., Praczyk T., Wachowiak H. 1992. Dobór pestycydów w chemicznej ochronie bobiku. Materiały 32. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz.1: 53–63.
 
2.
Błaszczak K. M., Gontarska-Lacka E. 1995. Występowanie strąkowca w bobiku w latach 1989-1994 na terenie województwa elbląskiego. Materiały 35. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 64–66.
 
3.
Chodulska L. 1985. Straty gospodarcze spowodowane przez strąkowca (Coleoptera, Bruchidae). Biuletyn Hodowli Roślin i Nasiennictwa (3): 10–11.
 
4.
Chodulska L. 1996. Uszkodzenia nasion różnych odmian bobiku (Vicia faba L. var. minor Harz.) powodowane przez strąkowce (Bruchidae – Coleoptera). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (2): 85–87.
 
5.
Ciesielski F., Mrówczyński M., Wachowiak H. 1992. Zwalczanie szkodników bobiku. Ochrona Roślin nr 4: 7–8.
 
6.
Epperlin K. 1992. Untersuchungen zur Schadwirkung des Bohnensamenkafers Bruchus rufimanus Bohem. (Col. Bruchidae) an Ackerbohnensaatgut (Vicia faba L.). Anzeiger fur Schadlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 65,8: 147–150.
 
7.
Juchnowicz J., Romankow W., Ruszkowski J. 1985.Wyniki badań nad biologią i zwalczaniem strąkowca bobowego – Bruchus rufimanus Boh. (Col., Bruchidae). Pol. Pismo Entomol., 27: 21–36.
 
8.
Kaniuczak Z., Matłosz I. 2001. Podatność wybranych odmian bobiku (Vicia faba) na uszkodzenie nasion powodowane przez strąkowca bobowego (Bruchus rufimanus Boh.). Hodowla i Nasiennictwo nr 2: 15–16.
 
9.
Matłosz I. 1991. Chemiczne zwalczanie strąkowców na bobiku. Materiały 31. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 71–74.
 
10.
Matłosz I. 1993. Próba ustalenia terminu zwalczania strąkowca bobowego (Bruchus rufimanus Boh.) występującego na bobiku. Materiały 33. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 49–51.
 
11.
Matłosz I. 1998. Results of studies on susceptibility ofsome field broad bean cultivars to seed damage by broad bean weevil (Bruchus rufimanus Boh.) in Rzeszów region. J. Plant Prot. Res., 38 (2): 154–157.
 
12.
Niezgodziński P. 1988. Nowe możliwości zwalczania niektórych agrofagów bobiku i bobu. Ochrona Roślin nr 5: 6–9.
 
13.
Sądej W., Żurańska I. 1986. Badania nad szkodliwością strąkowca bobowego Bruchus rufimanus Boh. (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo Entomol., 156: 447–452.
 
14.
Sedivy I. 1972. Skodlivost zrnokaza boboveho (Bruchus rufimanus Boh.) na vikvi sete a bobu obecnem. Ochrana Rostlin nr 8: 101–106.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top