ORIGINAL ARTICLE
Density and the species structure of Thysanoptera (thrips) in winter rye and oat crops
 
More details
Hide details
1
Research Centre for Agricultural and Forest Environment – Field Station Polish Academy of Sciences Szkolna 4 Turew, 64-000 Kościan
 
 
Corresponding author
Danuta Szeflińska
Research Centre for Agricultural and Forest Environment – Field Station Polish Academy of Sciences Szkolna 4 Turew, 64-000 Kościan
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(2):55-58
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The studies were carried out in Wielkopolska region (western Poland) in oat and winter rye cultures. Density and species structure of Thysanoptera were studied. Average density of adult Thysanoptera on oat reached 371.4 individuals/m2, and was higher than on rye, where it reached 107.5 individuals/m2. Limothrips cerealium Haliday was a dominant species on oat as well as on winter rye.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (8)
1.
Adomas J. 1982. Skład gatunkowy oraz dynamika występowania przylżeńców (Thysanoptera) na pszenicy jarej w okolicach Olsztyna. Ochrona Roślin nr 2: 3–5.
 
2.
Gromadska M., Rolko A. 1971. Kształtowanie się liczebności populacji Thysanoptera na owsie. Zesz. Naukowe UMK w Toruniu, Nauki matematyczno-przyrodnicze, Biologia XIV (29): 119–129.
 
3.
Luterek D. 1977. Przylżeńce (Thysanoptera)występujące na zbożach. Ochrona Roślin nr 7: 7–10.
 
4.
Priesner H. 1964. Ordnung Thysanoptera (Fransenflüger, Thripse). Akademie-Verlag. Berlin, 242 pp.
 
5.
Zawirska I. 1971. Fauna i znaczenie przylżeńców w (Thysanoptera) dla traw pastewnych uprawianych na nasiona w Polsce. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 13 (1): 125–144.
 
6.
Zawirska I. 1988. Thysanoptera collected in Poland. Fragmenta Faunistica 31 (13): 362–410.
 
7.
Żurańska I. 1985. Skład gatunkowy przylżeńców (Thysanoptera) i dynamika ich pojawuna zbożach ozimych. Acta Acad. Agricult. Tech., Agricultura, Olsztyn 42: 111–121.
 
8.
Żurańska I., Mostowska I., Kordan B. 1991. Badania nad szkodnikami zbóż uprawianych w płodozmianach i monokulturze. Pol. Pismo Entomol., 61: 153–161.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top