ORIGINAL ARTICLE
Effect of biopesticides on the growth and development of isolates of Botrytis cinerea Pers., in vitro obtained from raspberry plants
 
More details
Hide details
1
University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, Siedlce 08-110, Poland Department of Plant Protection
 
2
University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, Siedlce 08-110, Poland Department of Vegetable Crops
 
 
Corresponding author
Anna Sapieha-Waszkiewicz
University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, Siedlce 08-110, Poland Department of Plant Protection
 
 
Journal of Plant Protection Research 2011;51(2):151-156
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Two Botrytis cinerea isolates studied in the experiment responded differently to the fungicides applied. An isolate obtained from raspberry fruit infected by the fungus, was more susceptible to the biopesticides as well as the fungicide Signum 33 WG. Efficacy of the biopesticides differed. Their efficacy, which depended on both the active ingredient and the duration of biopesticide influence on the mycelium. B. cinerea, was rather resistant to the biological pesticides. The growth of both the isolates was completely inhibited at a concentration that was fivefold higher than the recommended amount and the recommended concentration, but only at the initial stage of culturing. Of the biopesticides, Biosept 33 SL was most effective at controlling the growth of B. cinerea. No sclerotia were formed on media containing the biopesticide. Propolis also inhibited the production of spores; however, the biopesticide effectively controlled the development of mycelium only when applied at the highest rate. The synthetic fungicide Signum 33 WG is conventionally applied to control grey mould. Signum 33 WG was highly effective at controlling both the B. cinerea isolates
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (17)
1.
Bielenin A. 2007. Choroby truskawek – zapobieganie i zwalczanie. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa. ISK Skierniewice, 29 marca 2007: 108–112.
 
2.
Dłużniewska J. 2005. Aktywność in vitro biopreparatów w stosunku do Botrytis cinerea Pers. In: Sympozjum Naukowe „Aktualne problemy w fitopatologii”. PTFit. Lublin, 20–22 września 2005, 61 pp.
 
3.
Huszcza W. 1997. Wpływ niektórych substancji roślinnych na rozwój szkodników sadów jabłoniowych. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. ISK Skierniewice: 77–79.
 
4.
Lipa J.J., Jarosz J. 1990. Fungistatic and fungicidal activity of Albarep and garlic juice against phytopathogenic fungi. Rocz. Nauk Rol., Seria E – Ochrona Roślin 20 (1/2): 53–59.
 
5.
Machowicz-Stefaniak Z., Pięta D., Wolski T. 1995. Oddziaływanie in vitro ekstraktu czosnkowego na wzrost niektórych fitopatogenów. Pestycydy 3: 23–28.
 
6.
Miętkiewski R., Sapieha A. 1992. Wzrost grzybów na pożywkach z dodatkiem preparatu Albarep. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach – Seria – Rolnictwo 29: 201–212.
 
7.
Niezborała E., Marjańska-Cichoń B. 2000. Przydatność Bioczosu (preparatu czosnkowego) do zwalczania szarej pleśni truskawki. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. ISK Skierniewice, 15–16 luty 2000: 203–210.
 
8.
Niezborała E., Marjańska-Cichoń B. 2001. Przydatność Bioczosu (preparatu czosnkowego) do zwalczania szarej pleśni maliny odmiany “Polana”. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. ISK Skierniewice, 22–23 luty 2001: 236–239.
 
9.
Orlikowski L.B. 2001. Effect of grapefruit extract on development of Phytophthora cryptoea and control of foot rot of gerbera. J. Plant Protection. Res. 41 (3): 288–294.
 
10.
Pięta D., Patkowska E., Pastucha A. 2004. Oddziaływanie biopreparatów na wzrost i rozwój niektórych grzybów chorobotwórczych dla roślin motylkowatych. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 3 (2): 171–177.
 
11.
Pięta D., Patkowska E., Pastucha A. 2005. The protective effects of biopreparations applied as the dressing for common bean (Phaseolus vularis L.) and pea (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 4 (2): 59–67.
 
12.
Patkowska E. 2006. The use of biopreparations In the control of soybean endangered by pathogenic soil-borne fungi. Electronic J. Polish Agric. Univ. Horticulture 9 (1): 1–8.
 
13.
Saniewska A. 2002. Oddziaływanie biopreparatu Biosept 33 Sl na Phoma narcissiAderh. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (2): 801–803.
 
14.
Sapieha-Waszkiewicz A., Miętkiewski R., Marjańska-Cichoń B., Niezborała E. 2000. Wpływ preparatu Bioczos BR in vitro na grzyby izolowane z kwiatów truskawki oraz na grzyby z rodzaju Trichoderma. Zesz. Pomol. ISK Skierniewice 8: 281–285.
 
15.
Sapieha-Waszkiewicz A., Miętkiewski R., Marjańska-Cichoń B., Niezborała E. 2001. Wpływ preparatu Biosept 33 SL i Bioczos pł. na grzyby fitopatogenne izolowane z kwiatów truskawki. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. ISK Skierniewice, 22–23 luty 2001: 220–222.
 
16.
Wojdyła A.T., Orlikowski L.B. 1997. Chitozan w zwalczaniu grzybów odglebowych i nalistnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (1): 300–305.
 
17.
Wojdyła A.T. 2004.Wyciąg z grejpfruta w ochronie chryzantemy i wierzby przed rdzą. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (2): 1220–1224.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top