ORIGINAL ARTICLE
Effect of water quality on efficacy of fungicides in controling of rose rust
 
More details
Hide details
1
Agricultural University Department of Plant Protection Methods Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Henryk Ratajkiewicz
Agricultural University Department of Plant Protection Methods Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(1):35-40
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Saprol 190 EC (triforine) and Rubigan 12 EC (fenarimol) diluted in 6 types of water were applied against rose rust Phragmidium mucronatum Cooke. No adjuvants were added to the emulsion except when the spray mix was made using water from Poznań prepared in 2 variants: with an addition of Citowett AL and without it. Independently on the plant protection product type, efficacy of fungicides diluted in well water from Szczepankowo, Kościan or Śmigiel was better than when they were diluted in water after reversed osmosis. However, no type of water exerted any significant effect on efficacy of the investigated fungicides independently on the year of studies, although, in 1999, a better biological activity was shown by Rubigan 12 EC diluted in water from Kościan and Poznań than when they were diluted in water after reversed osmosis. The fungicides were most effective after addition of Citowett AL, however, a visible effect of this adjuvant showing increased rose protection against rose rust was found only in 1998
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (7)
1.
Alwin S., Kubacki S. 1963. Badania nad wpływem przyczepności cieczy grzybobójczych na ich praktyczną skuteczność w walce z chorobami roślin. Biul. Inst. Ochr. Roślin nr 24: 29–54.
 
2.
Linder P.L. 1972. Effect of water in agricultural emulsions. p. 453–470. In “Pesticide Chemistry vol. 5; Herbicides, Fungicides, Formulation Chemistry” (A.S. Tahori, ed.). Gordon and Breach Science Publishers. New York, London, Paris.
 
3.
Nalewaja J., Matysiak R. 1991. Salt antagonism of glyphosate. Weed Science 39: 622–628.
 
4.
Ratajkiewicz H. 2002. Wpływ jakości wody na skuteczność działania wybranych środków ochrony roślin. Maszynopis pracy doktorskiej, Biblioteka Główna AR w Poznaniu, 176 pp.
 
5.
Stahlman P.W., Phillips W.M. 1979. Effects of water quality and spray volume on glyphosate phytotoxicity. Weed Science 27: 38–41.
 
6.
Wiśniewski T., Doroz J. 1979. Zależność aktywności biologicznej chemicznych środków ochrony roślin od własności fizykochemicznych ich form użytkowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 215: 13–29.
 
7.
Woźnica Z. 1990. Wpływ związków mineralnych występujących w wodzie na fitotoksyczność soli dwuetanoloaminowej 2,4-D. Rocz. AR Pozn., 203, 42 pp.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top