ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of the autumn infection of winter barley with barley yellow dwarf viruses transmitted by anholocyclic forms of bird cherry-oat aphid Rhopalosiphum padi L. in Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection – National Research Institute Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Przemysław Strażyński
Institute of Plant Protection – National Research Institute Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2011;51(3):314-321
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Research was carried out to determine the extent of anholocyclic forms of bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi on winter barley, and to estimate the level of infection of winter barley crops with Barley yellow dwarf (BYD) viruses. Observations were made in 12 Polish regions. Each region is made up of four distinct locations, with different temperatures. The 12 observed regions were: Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie, Wielkopolskie, Łódzkie, Mazowieckie, Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie. The research was carried out during the period of colonization of plants by aphids. Anholocyclic forms of R. padi were found on winter barley crops in all regions, with the exception of the Podlaskie area. Samples of plants were collected and tested for virus occurrence by ELISA. In 2007, the detection of BYD viruses in aphids feeding on winter barley was performed using the PCR technique. Virus diagnostics revealed the prevalence of Barley yellow dwarf virus-PAV (BYDV-PAV) over Barley yellow dwarf virus-MAV (BYDV-MAV), in 2006 and 2007. Aphid vectors of BYD viruses were the most numerous in all the locations of the Opolskie region
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (32)
1.
Badillo-Vargas I.E., Gildow F.E. 2004. Transmission Specifity of Luteoviruses through Aphid-vector Interactions. Summer research Opportunities Program. http://forms.gradsch.psu.edu/e....
 
2.
Bencharki B., El Yamani M., Zaoui D. 2000. Assessment of transmission ability of barley yellow dwarf virus – PAV isolates by different populations of Rhopalosiphum padi and Sitobion avenae. Eur. J. Plant Pathol. 106: 455–464.
 
3.
Bisnieks M., Kvarnheden A., Sigvald R., Valkonen J.P.T. 2004. Molecular diversity of the coat protein-encoding region of Barley yellow dwarf virus-PAV and Barley yellow dwarf virus-MAV from Latvia and Sweden. Arch. Virol. 149: 843–853.
 
4.
Canning E.S.G., Penrose M.J., Barker I., Coates D. 1996. Improved detection of barley yellow dwarf virus in single aphids using RT-PCR. J. Virol. Methods 56 (2): 191–197.
 
5.
Clark M.F., Adams A.N. 1977. Characteristics of the microplate method of enzyme – linked immunosorbent assays. J. Gen. Virol. 34: 475–483.
 
6.
Crowther J.R. 2001. The ELISA Guidebook. Methods in Molecular Biology. 149, Humane Press, Totowa NJ, 421 pp.
 
7.
Dean G.J. 1970. Distribution of aphids in cereal crops. Ann. Appl. Biol. 66: 485–496.
 
8.
Dixon A.F.G. 1998. Resource tracking: mechanism – cyclical parthenogenesis. p. 83–84. In: „Aphid Ecology” (A.F.G. Dixon, ed.). Publisher Chapman and Hall, 300 pp.
 
9.
Eastop V.F. 1995. Aphids, plants and other organismus. Korean J. Appl. Entomol. 34 (1): 1–8.
 
10.
Giebel J., Woda-Leśniewska M., Ruszkowska M. 1998. Fenoksyk wasy powodują wzrost populacji mszyc zbożowych – biochemiczna przyczyna zjawiska. Prog. Plant Protection/Post. Orch Roślin 38 (2): 365–368.
 
11.
Jeżewska M. 2003. Choroby wirusowe zbóż, diagnostyka i występowanie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (1): 152–159.
 
12.
Jeżewska M., Buchowska-Ruszkowska M., Cajza M. 2010. Monitoring i diagnostyka molekularna wirusów zbóż. p. 157–186. W: „Ograniczanie Strat w Plonach Roślin Uprawnych z Zachowaniem Bezpieczeństwa Żywności”. (D. Sosnowska, ed.) Inst. Ochr. Roślin – PIB, 284 pp.
 
13.
Leszczyński B. 1985. Changes in phenols content and metabolism in leaves of susceptible and resistant winter wheat cultivars infested by Rhopalosiphum padi(L.) (Hom., Aphididae). Zeit. Ang. Entomol. 100 (4): 343–348.
 
14.
Lowles A., Harrington R., Mann J., Banwo O.O. 1999. Beyond the Infectivity Index of Barley Yellow Dwarf Virus. Barley Bull. IOBC/WPRS 19. Available on: http://wheat.pw.usda.gov.
 
15.
Martinez-Torrez D., Devonshire A.L., Williamson M.S. 1997. Molecular studies of knockdown resistance to pyretroids: cloning of domain Il sodium channel gene sequences from insects. Pestic. Sci. 51: 265–270.
 
16.
McElphany P., Real L.A., Power A.G. 1995. Vector preference and disease dynamics: a study of barley yellow dwarf virus. Ecology 76 (2): 444–457.
 
17.
Mrówczyński M., Wachowiak H., Pruszyński S. 2004. Nowe zagrożenia upraw rolniczych w Polsce przez szkodniki. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 248–253.
 
18.
Plumb R.I. 1992. Barley yellow dwarf. p. 41–79. In: „Plant Diseases of International Importance”. Vol. 1. “Diseases of Cereals and Pulses” (J. Kumer, S. Chavbe, eds.). Englewood Cliffs, New Jersey, USA, Prentice, 273 pp.
 
19.
Power A.G., Seaman A.J., Gray S.M. 1991. Aphid transmission of barley yellow dwarf virus: inoculation access periods and epidemiological implications. Phytopathology 81: 545–548.
 
20.
Robertson N.L., French R., Gray S.M. 1991. Use of group-specyfic primers and the polymerase chain reaction for the detection and identyfication of luteoviruses. J. Gen. Virol. 72: 1473–1477.
 
21.
Ruszkowska M. 1988. Die Blattlaüse – Getreide Schädlinge – als eine Konsequenz der neuen Anbautechnologien. Tag.-Ber. Akad. Landwirtsch. Wiss. DDR, Berlin 271: 569–572.
 
22.
Ruszkowska M. 1990a. Forecasting the abundance of Rhopalosiphum padi(L.) by means suction trap catch and meteorological data. Acta Phytopathol. Entomol. Hung. 25 (1–4): 447–451.
 
23.
Ruszkowska M. 1990b. Możliwość wystąpienia różnych form biologicznych mszycy czeremchowo-zbożowej w Polsce. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 392: 265–269.
 
24.
Ruszkowska M. 1998. Aphids on winter cereals. p. 609–613. In: „Aphids in Natural and Managed Ecosystems” (J.M. Nieto Nafria, A.G. Dixon, eds.). Universidad de León, 688 pp.
 
25.
Ruszkowska M. 2002. Przekształcenia cyklicznej partenogenezy mszycy Rhopalosiphum padi(L.) (Homoptera: Aphidoidae) – znaczenie zjawiska w adaptacji środowiskowej. Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań 8: 1–33.
 
26.
Ruszkowska M. 2004. Modyfikacja progów szkodliwości i metody alternatywne w warunkach powstawania nowych form rozwojowych mszyc. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 44 (1): 347–354.
 
27.
Ruszkowska M. 2006. Uwarunkowania klimatyczne w rozprzestrzenianiu najważniejszych wektorów chorób wirusowych na zbożach w badanych regionach Polski. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (1): 276–283.
 
28.
Ruszkowska M. 2007a. Across the transformation life cycle of Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea): coevolution with temperature. Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 15, 60 pp.
 
29.
Ruszkowska M. 2007b. Mszyce na Oziminach. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 23 pp.
 
30.
Ruszkowska M., Strażyński P. 2007. Profilaktyka w ochronie zbóż przed chorobą żółtej karłowatości jęczmienia. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 47 (1): 363–366.
 
31.
Strażyński P. 2010. Population structure of Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758)/Hemiptera, Aphidoidea/ in Wielkopolska region in 2003–2008 in the context of winter cereals threat of BYDV expansion. p. 91–105. In: „Aphids and Other Homopterous Insects” (W. Goszczyński, A. Herczek, B. Leszczyński, G. Łabanowski, E. Podsiadło, R. Rakauskas, M. Ruszkowska, B. Wilkaniec, W. Wojciechowski, eds.). Lublin, 125 pp.
 
32.
Strażyński P., Trzmiel K. 2008. Struktura jesiennych populacji mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L.) – ocena realnego zagrożenia żółtą karłowatością jęczmienia w zróżnicowanych klimatycznie regionach Polski. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (3): 804–807.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top