ORIGINAL ARTICLE
Studies on leaf beetles (Oulema spp.) development for short-term forecasting – evaluation of effect of temperature and humidity on duration of egg incubation
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318, Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Felicyta Walczak
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318, Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(3):135-143
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Two species of leaf beetles from Chrysomelidae family i.e. the cereal leaf beetle Oulema melanopus (Linnaeus 1758) and the blue leaf beetle Oulema gallaeciana (Heyden 1970) can cause considerable damage to cereal crops. Improvement of short-term forecasting was focused on determination of optimal time of control of these pests that takes place at mass larval hatching. Thus long term studies were carried out to evaluate a correlation between duration of egg incubation, temperature and air humidity. The length of egg incubation was examined at temperatures of 16°C, 20°C and 25°C and air humidity 60% in a growth chamber and under field conditions. Based on linear and curvilinear multinomial regression analyses the influence and significance of such independent variable (x) as: sum of temperatures (sums of mean daily temperatures), mean air humidity, sum of effective temperatures and mean effective temperature versus duration of egg incubation of O. melanopus and O. gallaeciana (dependent variable – y) were evaluated. Analyses of 32 interactions (x, y) showed that only four were insignificant i.e. mean air humidity in the growth chamber at 20°C had no effect on the length of egg incubation of O. melanopus and at 25°C on the length of egg incubation of O. gallaeciana. Also under field conditions sums of effective temperatures showed no effect on duration of egg incubation of both species
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (12)
1.
Ali A.W., Wetzel T., Heyer W. 1977. Ergebnisse von Untersuchungen über die Effektiv- temperatursummem einzelner Entwicklungsstadien der Getreidehähnchen ( Lema spp.). Arch. Phytopathol. u. Pflanzenschutz 6 (13): 425-433.
 
2.
Bubniewicz P., Walczak F., Kaniuczak Z., Mrówczyński M., Widerski K. 1993. Ochrona roślin w integrowanych systemach produkcji rolniczej: Skrzypionki występujące na zbożach i ich zwalczanie. Instrukcja upowszechnieniowa. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 19 pp.
 
3.
Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. PWN, Warszawa 1964, 595 pp.
 
4.
Freier B., Holz F., Knijnenburg A., Rossberg D., Wenzel V., Wetzel T. 1985. Darstellung populationsdynamischer Prozesse bei Oulema spp. Mit Hilfe des Simulationsmodells PESTSIM-OUL. Wissensch. Beitr., 61 (S51): 135–136.
 
5.
Jørgensen L.N., Nielsen G.C. 1998. Reduced dosages of strobilurins for diseases management in winter wheat. The BCP Conferences – Pest and Diseases 3: 993–998.
 
6.
Kaniuczak Z. 1987. Skrzypionki ( Oulema spp.) – narastające zagrożenie plonów zbóż w Polsce. Materiały 27. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 61–65.
 
7.
Kaniuczak Z. 1993. Badania nad występowaniem, przebiegiem rozwoju, szkodliwością i zwalczaniem skrzypionek ( Oulema spp.) w uprawie pszenicy ozimej w południowo-wschodniej Polsce. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 33 (1/2): 9–55.
 
8.
Kaniuczak Z. 1997. Susceptibility of winter and spring wheat cultivars to cereal leaf beetles (Oulema spp.). Biul. Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin nr 201: 275–277.
 
9.
Walczak F., Babilas W., Piekarczyk K., Małachowska D., Lewartowski R., Kagan F., Grajek E., Melosik A., Grendowicz L., Romankow-Żmudowska A. 1987. Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w 1986 roku i spodziewane wystąpienie agrofagów w 1987 roku. Broszura upowszechnieniowa. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, p. 9.
 
10.
Walczak F. 1990. Wzrost szkodliwości pryszczarka zbożowca ( Haplodiplosis eqestris Wagner) i skrzypionek ( Lema spp.) w uprawach zbóż w Polsce. Materiały 30. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 27–31.
 
11.
Walczak F. 2002. Badania podstawowe jako elementy tworzenia systemu wspomagającego podejmowanie decyzji o chemicznym zwalczaniu skrzypionek ( Oulema spp.) na zbożach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (1): 301–307.
 
12.
Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2002/03 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych. 2001. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, cz. II, p. 245.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top