ORIGINAL ARTICLE
Studies on occurrence and harmfulness of celery fly Philophylla heraclei L. on Sosnowski’s hogweed Heracleum sosnowskyi Manden
 
More details
Hide details
1
University of Technology and Agriculture, Department of Applied Entomology, Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 
 
Corresponding author
Danuta Wrzesińska
University of Technology and Agriculture, Department of Applied Entomology, Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(3):267-272
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Studies on occurrence and harmfulness of celery fly on Sosnowski’s hogweed plants were performed in 1999–2002 in three plots at Minikowo, Mochełek and Topolno. At Mochełek, Minikowo and Topolno 40.65, 39.42 and 32.14% ofleaves, respectively were occupied by generation I ofthe fly while 14.8, 18.12 and 10%, respectively by the generation II. Most mines were caused by generation I in 2000 and 2002 at Minikowo and Mochełek. Generation II was characterized by a low population density in all plots.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (13)
1.
Beiger M. 1981. Studia nad owadami minującymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace Kom. Biol. PTPN, 57: 3–68.
 
2.
Jurek M. 1989. Wpływ fitofagów na plon zielonej masy barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden). Biul. IHAR 169: 85–94.
 
3.
Kabysz T.A. 1984. Czislennosc miniruszczich much i ich parazitow w posiewach borszczewika Sosnowskogo w zawisimosti ot srokow ukosow. Zaszcz. Rast., 6: 128–135.
 
4.
Kabysz T.A. 1985. Ukosy borszczewika a entomofauna. Zaszcz. Rast., 7: 25–26.
 
5.
Korniak T., Środa M. 1996. Występowanie Heracleum sosnowskyi Manden w północno--wschodniej Polsce. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz – 196, Rolnictwo (38): 157–163.
 
6.
Leroi B. 1975. Influence d’une plante-note des larves (Apium graveolens L.) sur la stimulation de la ponte et de la produkcion ovarienne de Philophylla heraclei L. (Diptera, Tephritidae). Compt. Rend. Hebd. Seanc., D: Scien. Natur., 281(14): 1015–1018.
 
7.
Leroi B. 1977. Compozt, insect, et milien tzophique. Collog. Tours: 443–454.
 
8.
Lutyńska R. 1980. Badania nad aklimatyzacją i wykorzystaniem barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) jako rośliny pastewnej. Biul. IHAR 139: 1–35.
 
9.
Michalska Z. 1981. Materiały do znajomości owadów minujących Górnego Śląska. Prace Kom. Biol. PTPN, 57: 89–100.
 
10.
Pasieka E. 1984. Wyniki badań nad Heracleum sosnowskyi. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 257: 257–271.
 
11.
Sampson C. 1994. Cost and impact of current control methods used against Heracleum mantegazzinum (Giant hogweed) an the case for instigating a biological control programme. p. 55–65. In: “Ecology and management of invasive riverside plants (L.C. de Waal, L.E. Child, P.M. Wade, J.H. Brock, eds). Wiley, Chichester.
 
12.
Segebade R., Schaefer M. 1979. Zur Ökologie der Arthropodenfauna einer Stadtlandschaft und ihrer Umgebung. II. Pflanzengallen und Pflanzenminen, Anz. Schädl. Pfanz. Umwelt., 52: 117–121.
 
13.
Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Klima K. 1996. Ekspansja Heracleum sosnowskyi Manden na terenie stacji doświadczalnej oraz okolicznych polach w Czyrnej k/Krynicy. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 196 – Rolnictwo (38): 165–172.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top