ORIGINAL ARTICLE
Harmful Heteroptera of Orthops genus (Miridae, Heteroptera) occurring on Sosnowski’s hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden.) in Poland
 
More details
Hide details
1
University of Technology and Agriculture, Department of Applied Entomology Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
 
 
Corresponding author
Danuta Wrzesińska
University of Technology and Agriculture, Department of Applied Entomology Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(2):107-114
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The research into the occurrence of herbivorous heteroptera of Orthops genus on Sosnowski’s hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden.) was carried out over 1999–2002 in the vicinity of Bydgoszcz. The analysis of the faunistic material collected of Heteroptera order showed the occurrence of 3 species where dominant heteroptera were represented by: Orthops campestris L. (48.57%) and Orthops kalmi L.(44.91%), while Orthops basalis Costa was scarce. The maximum abundance of these species coincided with full flowering and the beginning of hogweed fruit formation.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (22)
1.
Anasiewicz A.,WiniarskaW. 1995. Insects occurring on celery grown for seeds. Folia Hortic., 7: 49–57.
 
2.
Babczyszyn M. 1982. Szkodniki z rodzaju Lygus (zmieniki) w produkcji nasiennej. Hod. Rośl., 2/3: 41–47.
 
3.
Bilewicz-Pawińska T. 1970. Przegląd badań nad rolą zmieników (Lygus sp.) w agrocenozach w Polsce. Wiad. Ekol., 16: 293–297.
 
4.
Burdajewicz S. 1993. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujace w wybranych uprawach nasiennych. Wiad. Entomol., 12 (1): 5–10.
 
5.
Galambosi B., Svab J. 1981. Damage of bugs (Orthops kalmi L. and Lygus rugulipennis Popp.) an their control in fellel (Foeniculum vulgare L.). Plant Prot. Hirl. Vall., 17: 393–396.
 
6.
Hiczyńska Z., Rojecka N., Stachyra T. 1961. Choroby i szkodniki ziół baldaszkowatych zaobserwowanych w latach 1951-1959. Biul. Inst. Ochr. Roślin 13: 7–44.
 
7.
Iwan D. 1988. Chrząszcze występujące w kwiatostanach marchwi i dzikich baldaszkowatych w okolicach Poznania. Pol. Pismo Entomol., 58: 447–463.
 
8.
Jurek M. 1990. Wpływ fitofagów na plon i siłę kiełkowania nasion barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden). Biul. IHAR 173–174: 117–124.
 
9.
Korcz A. 1976a. Klucz do oznaczania zmieników (Lygus sp.) występujących na roślinach baldaszkowatych (Umbelliferae). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 18 (2): 125–155.
 
10.
Korcz A. 1976b. Cykl rozwojowy i występowanie zmienika złocieniowca w Polsce. Ochrona Roślin nr 9: 8–9.
 
11.
Korcz A. 1976c. Nasilenie występowania pluskwiaków roślinożernych z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) na niektórych uprawach nasiennych roślin baldaszkowatych (Umbelliferae). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 18 (2): 126–153.
 
12.
Korcz A. 1984a. Fauna pluskwiaków z rzędu Różnoskrzydłych (Heteroptera) występująca na plantacjach nasiennych cebuli (Alium cepa L.) w Polsce. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 26 (2): 63–76.
 
13.
Korcz A. 1984b. Występowanie pluskwiaków z rzędu Różnoskrzydłych (Heteroptera) na plantacjach fasoli nasiennej (Phaseolus vulgaris L.) w Polsce. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 26 (2): 77–100.
 
14.
Korcz A. 1987. Szkodliwa entomofauna z rodzaju Lygus i Orthops (Heteroptera, Miridae) występująca na niektórych uprawach nasiennych warzyw w Polsce oraz opłacalność jej zwalczania. Prace Nauk. Ochr. Roślin 28 (1/2): 207–289.
 
15.
Korcz A. 1994. Szkodliwe pluskwiaki różnoskrzydłe W: Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych. Wyd. SGGW: 233–292.
 
16.
Korniak T., Środa M. 1996. Występowanie Heracleum sosnowskyi Manden w północno-wschodniej Polsce. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz – 196, Rolnictwo (38): 157–163.
 
17.
Obarski J. 1960. Próba ustalenia składu entomofauny roślin baldaszkowatych na podstawie odłowów owadów z kolendry, kopru włoskiego i kminku. Biul. Inst. Ochr. Roślin 9: 106–111.
 
18.
Obarski J. 1961. Dalsze badania nad entomofauną roślin baldaszkowatych oraz próba jej analizy na podstawie 3 letnich wyników. Biul. Inst. Ochr. Roślin 13: 123–159.
 
19.
Pohoska I. 1954. Doświadczenia nad przyczyną niskiej siły kiełkowania nasion roślin baldaszkowatych. Biul. Warzywniczy 2: 123–125.
 
20.
Wrzesińska D., Błażejewska A. 2000. Entomofauna of Heracleum sosnowskyi Manden. J. Plant Protection Res., 40: 231–236.
 
21.
Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Klima K. 1996. Ekspansja Heracleum sosnowskyi Manden na terenie stacji doświadczalnej oraz okolicznych polach w Czyrnej k/ Krynicy. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 196 – Rolnictwo (38): 165–172.
 
22.
Trojan P. 1978. Ekologia ogólna. PWN, Warszawa: 297–317.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top