ORIGINAL ARTICLE
Effect of water extracts from Geraniaceae plants with adjuvant added on feeding and development of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say)
 
More details
Hide details
1
University of Technology and Agriculture, Department of Applied Entomology Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 
 
Corresponding author
Robert Lamparski
University of Technology and Agriculture, Department of Applied Entomology Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(2):115-123
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Water extractsfrom selected Geraniaceae plants, to which paraffin oil was added as adjuvant, were tested. It was observed that the plant extracts researched limited Colorado potato beetle feeding and development and adding adjuvant increased the effects. The highest antifeedant activity towards Colorado potato beetlesand their larvae wasobs erved in extractsobtained from Pelargonium × hortorum Bailey and Geranium pusillum L. The extract from Pelargonium × hortorum Bailey added to food showed a negative effect on the development of female reproductive organs and embryo development and showed the highest effectiveness in field conditions.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (25)
1.
Adamczewski K., Matysiak R. 1997. Adiuwanty do środków ochrony roślin – podział i klasyfikacja. Ochrona Roślin nr 4–5: 16–18.
 
2.
Błażejewska A. 1965. Wpływ głodowania larw na rozwój jajników u stonki ziemniaczanej – Leptinotarsa decemlineata Say (Col., Chrysomelidae). Pol. Pismo Entomol., B, 3–4 (39–40): 209–215.
 
3.
Dreyer D. L., JonesK. C. 1981. Feeding deterrency of flavonoidsand related phenolicsto - wards Schizaphis graminum and Myzus persicae: aphid feeding deterrentsin wheat. Phytochemistry 20: 2489–2493.
 
4.
Drummond F. A., Casagrande R. A. 1985. Effect of white oak extracts on feeding by the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). J. Econ. Entomol., 78: 1272–1274.
 
5.
DubisE., Szafranek J., Nawrot J. 1995. Postęp badań w niekonwencjonalnych metodach zwalczania stonki ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata Say. Materiały 35. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 102–107.
 
6.
Ginesta E., Cunat P., Primo J., Primo Yufera E. 1994. Compounds with ovicidal effect isolated from Fragara zanthoxyloides Lam. Biosci., Biotechnol. Biochem., 58: 936–937.
 
7.
Hanczakowski P. 1988. Substancje antyżywieniowe występujące w roślinach. Wszechświat 89 (6): 139–143.
 
8.
Hough–Goldstein J. A. 1989. Antifeedant effects of common herbs on the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). Environ. Entomol., 19: 234–238.
 
9.
Kiełczewski M., Drożdż B., Nawrot J. 1979. Badania nad repelentami pokarmowymi trojszyka ulca (Tribolium confusum Duv.). Materiały 19.Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin: 367–376.
 
10.
Kohlmünzer S. 1985. Farmakognozja. PZWL Warszawa: 30–444.
 
11.
Kucharski M. 1999. Adiuwanty i ich zastosowanie łącznie z herbicydami. Ochrona Roślin nr 2: 8–9.
 
12.
Lamparski R.,Wawrzyniak M. 2004. Effect of water extracts from Geraniaceae (Geraniaceae) plantson feeding and development of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Electr. J. Pol. Agric. Univ., Agronomy 7 (2). http://www.ejpau.media.pl/seri....
 
13.
Leszczyński B. 1987. Mechanizmy odporności pszenicy ozimej na mszycę zbożową Sitobion avenae L. ze szczególnym uwzględnieniem roli związków fenolowych. WSRP Siedlce, 97 pp.
 
14.
Muckensturm B., Duplay D., Robert P. C., Simonis M. T., Kienlen J. C. 1981. Substances pour insects phytophages presentes dans Angelica silvestris et Heracleum sphodylium. Biochem. Syst. Ecol., 9: 289–292.
 
15.
Perez M. A., Ocete R. 1994. Antifeedant activity of extractsof Daphne gnidium L. and Anagyris foetida against Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae). Boletin de Sanidad Vegetal, Plagas 20: 617–622.
 
16.
Perez M. A., Ocete R., Lara M. 1992. Tests on the antifeedant activity of an ethanol extract of leavesof Daphne gnidium L. on four species of insects. Boletin de Sanidad Vegetal, Plagas 18: 435–440.
 
17.
Piesik D., Wyrostkiewicz K. 1999. Wpływ naparów z roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae) na żerowanie i rozwój stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 217 – Rolnictwo (43): 143–151.
 
18.
Sas-Piotrowska B. 1992. Doświadczenia z ochrony roślin. In „Doświadczalnictwo rolnicze” (Rudnicki F., ed.). Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, p. 86.
 
19.
Schearer W. R. 1984. Componentsof oil tansy (Tanacetum vulgare) that repel Colorado potato beetles (Leptinotarsa decemlineata). J. Nat. Prod., 47: 964–969.
 
20.
Schmutterer H., Ascher K.R.S. 1987. Fecundity – reducing and sterilizing effects of neem seed kernel extracts in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. Proc. the 3rd Intern. Neem Conf. “Natural pesticides from the neem tree (Azadirachta indica A. Juss) and other tropical plants”. July 10–15, 1986, Nairobi, Kenya: 351–360.
 
21.
Szafranek J., Maliński E., Nawrot J., Szafranek B., Synak E., Dubis E., Gołębiowski M., Winiecki Z. 1998. Badanie wpływu wosków powierzchniowych ziemniaka Solanum tuberosum ze szczególnym uwzględnieniem seskwiterpenów oraz wybranych olejków eterycznych na zachowanie stonki ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 38 (1): 36–43.
 
22.
Wachowiak H., Widerski K., Mrówczyński M., Nowak B. 1996. Wpływ wspomagaczy na skuteczność zwalczania stonki ziemniaczanej. Prog. Plant Protection/Postępy Ochr. Roślin 36 (2): 105–107.
 
23.
Wenda-Piesik A., Wyrostkiewicz K. 1997. Wpływ wyciągów acetonowych z roślin z rodziny Rdestowatych (Polygonaceae) na żerowanie i rozwój stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 207 – Rolnictwo 41: 75–85.
 
24.
Wyrostkiewicz K. 1992. Wpływ wyciągów z wybranych roślin na żerowanie i rozwój stonki ziemniaczanej – Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae). Rozprawy 53, Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, 71 pp.
 
25.
Wyrostkiewicz K. 1995. Możliwości zastosowania wyciągów roślinnych do ochrony ziemniaków przed stonką ziemniaczaną (Leptinotarsa decemlineata Say). Pestycydy 3: 17–21.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top