ORIGINAL ARTICLE
Susceptibility of some field pea (Pisum arvense L.) cultivars to pod damage caused by pea moth (Laspeyresia nigricana Steph.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection – National Research Institute, Experimental Station in Rzeszów Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Corresponding author
Zdzisław Kaniuczak
Institute of Plant Protection – National Research Institute, Experimental Station in Rzeszów Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2010;50(2):197-200
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Field studies were carried out during 2005–2007 growing seasons on susceptibility of the following nine varieties of field pea: Eureka, Hubal, Kos, Marych, Pomorska, Milwa, Sokolik, Winerek, Zagłoba to infestation caused by larvae of pea moth. The experiment included four replications and was set up in a randomised block design. The following cultivars as: Milwa, Kos and Pomorska demonstrated the highest percentage of damaged pods by pea moth larvae, ranging from 3.7 to 69.0%. The lowest per cent of damaged pods was shown by cv. Zagłoba and Sokolik (21.0 and 29.0%, respectively) in 2005, Winerek (3.7%) in 2006 and Sokolik (13.5%) in the 2007. The average yield of tested cultivars ranged from 16.0 dt/ha to 49.8 dt/ha, average 36.2 dt/ha.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (21)
1.
Bournoville R. 1991. Des resultats recent sur les insectes nuisibles. Perspect. Agric. 164: 73–77.
 
2.
Chodulska L.M. 1977. Badania podatności różnych odmian grochu siewnego (Pisum sativum) na porażenie przez pachówkę strąkóweczke (Lasperesia nigricana Steph.) (Tortricidae, Lepidoptera) na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Rocz. Nauk Roln. Ser. E – Ochrona Roślin 7 (1): 171–179.
 
3.
Chodulska-Filipowicz L.M. 1992. Podatność nasion różnych odmian i rodów hodowlanych grochu (Pisum sativum L.) na porażenia przez pachówkę strąkóweczkę (Cydianigricana Steph.). p. 15–16. In: Mat. XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. 19–20 września 1992, Wrocław.
 
4.
Dąbrowski Z.T. 1988. Podstawy Odporności Roślin na Szkodniki. PWRiL, Warszawa, 260 pp.
 
5.
Kagan F. 1962. Wyniki wstępnych badań nad pachówką strąkóweczką (Laspeyresia nigricana Steph.) i płynące z nich wnioski dla praktyki. Ochrona Roślin nr 3: 15–18.
 
6.
Kagan F. 1969a. Badania nad biologią i ekologią pachówki strąkóweczki – Lasperesia nigricana Steph. = Grapholita (Cydia) nigricana Steph. (Lep., Tortricidae). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 11 (1): 87–196.
 
7.
Kagan F. 1969b. Badania nad podatnością odmian grochu (Pisum sativum L.) i peluszki (Pisum arvense L.) oraz wpływem terminu siewu na porażenie przez pachówkę strąkóweczkę (Laspeyresia nigricana Steph.) (Lep., Tortricidae). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 11 (2): 91–117.
 
8.
Kotecki A. 1990. Wpływ warunków wilgotnościowych i termicznych na rozwój i plonowanie grochu siewnego odmiany Kaliski. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo. LII: 125–133.
 
9.
Księżak J. 2004. Plonowanie odmian grochu w zależności od sposobu zwalczania oprzędzików i poziomu nawożenia azotem. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 184–190.
 
10.
Nalborczyk E. 1993. Biologiczne uwarunkowania produktywności roślin strączkowych. Fragm. Agron. 4: 147–150.
 
11.
Niezgodziński P. 1986. Z badań nad zwalczaniem niektórych agrofagów grochu i bobiku. Ochrona Roślin nr 11–12: 19–23.
 
12.
Painter R.H. 1968. Insect Resistance in Crop Plants. The University Press of Kansan, Lawrence and London, 520 pp.
 
13.
Podsiadło C., Błaszkowski J., Karczmarczyk S., Fridrich S. 2002. Zmiany w zdrowotności i rozwoju oraz plonowania łubinu białego i grochu siewnego pod wpływem deszczowania i nawożenia mineralnego. Acta Agrobot. 55 (1): 271–283.
 
14.
Rajs T., Urbanowski S., Rudnicki F. 1994. Wpływ ilości opadów na efekty uprawy roślin w wieloletnich monokulturach. Cz. II. Groch pastewny. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 35: 15–20.
 
15.
Smith C. M.1989. Plant Resistance to Insects. A Fundamental Approach. John Wiley & Sons Inc. New York, 286 pp.
 
16.
Sypniewski J. 1986. Problemy uprawy roślin strączkowych w Polsce. Fragm. Agron. 1 (9): 29–36.
 
17.
Walczak F. 2001. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 2000 roku i stan zachwaszczenia upraw roślin rolniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (1): 330–349.
 
18.
Wiatr K., Dorna J., Mrówczyński M. 1989. Uszkodzenie nowych odmian grochu siewnego powodowane przez pachówkę strąkóweczke (Laspeyresia nigricana Steph.). Materiały 29. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 95–98.
 
19.
Wiatr K. 1999. Rola odmian w nowoczesnej uprawie i ochronie roślin strączkowych. p. 3–7. In: Materiały seminarium „Integrowana ochrona roślin strączkowych przed chorobami, szkodnikami i chwastami”. Inst. Ochr. Roślin, Poznań.
 
20.
Williams L.I., Schotzko D.J., O’Keeffe L.E. 1995. Pea lear weevil herbivore on pea seedlings: effects on growth response and yield. Entomol. Exp. Appl. 76: 255–269.
 
21.
Wnuk A., Pobożniak M. 2003. The occurrence of thrips (Thripidae, Thysanoptera) on different cultivars of pea (Pisum sativum L.). J. Plant Protection Res. 43 (2): 77–85.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top