ORIGINAL ARTICLE
The evaluation of factors determining the health condition of Acer platanoides and Tilia cordata plantings in selected sites of urban greenery in Poznań, Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Entomology and Environmental Protection, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 
2
Department of Landscape Architecture, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 
3
Department of Horticultural Plant Nutrition, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 
4
Department of Phytopathology, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2012-09-18
 
 
Acceptance date: 2013-01-16
 
 
Corresponding author
Barbara Wilkaniec
Department of Entomology and Environmental Protection, Poznań University of Life Sciences, Dąbrowskiego 159, 60-954 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2013;53(1):60-64
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Heavily urbanised areas are not a favourable habitat for plant growth and development. On the other hand, urbanised areas can be a favourable habitat for harmful fauna. Tin our study, those trees growing along the roadside were more heavily infested by pests than trees growing in parks. Three orders of insects, mites and lugs were identified on the Norway maple. The dominant insect species was Periphyllus aceris. On small-leaved lime four insect orders (the dominant species was and Eucallipterus tiliae) and mites were found. An overall visual inspection confirmed that of maple and lime growing in city parks were in better condition than those growing by roads.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (22)
1.
Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B. 2010. Occurrence of aphids (Hemiptera, Aphidoidea) on tree and shrubs in Cytadela Park in Poznań. Aphids and Other Hemipterous Insects 16: 27–35.
 
2.
Chudzicka E. 1979. Wpływ struktury zieleni miejskiej na skład gatunkowy i liczebność fitifagów koron (na przykładzie Tilia sp.). p. 74–84. In: Mat. Konf. „Warunki rozwoju drzew i ich fauny”. PAN, Warszawa, PAN, Warszawa, 28 stycznia 1978 r.
 
3.
Cichocka E., Goszczyński W. 1991. Mszyce zasiedlające drzewa uliczne w Warszawie. p. 9–18. In: „Mszyce i ich bionomia, szkodliwość i wrogowie naturalni”. PAN, Warszawa, 118 pp.
 
4.
Czechowska W., Pisarska R., Skibińska E., Wagner E. 1979. Wpływ presji urbanizacyjnej na kompleks mszyce-afidofagi. p. 106–116. In: Mat. Konf. „Warunki rozwoju drzew i ich fauny”. PAN, Warszawa, PAN, Warszawa, 28 stycznia 1978 r.
 
5.
Jaśkiewicz B. 1997. Skład gatunkowy i dynamika pojawu mszyc na wybranych krzewach ozdobnych w latach 1973–1993. Wyd. AR Lublin, Rozpr. Nauk. 183, 93 pp.
 
6.
Kosmala M., Rosłon-Szeryńska E., Suchocka M. 2009. Metoda oceny kondycji drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa i uszkodzeń mechanicznych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, 152 pp.
 
7.
Mackoś E. 2008. Aphids (Hemiptera, Aphidoidea) on maple Acer platanoides in the urban green areas of the city of Lublin. Aphids and Other Hemipterous Insects 14: 73–81.
 
8.
Osiadacz B., Wieczorek K. 2003. Mszyce (Hemiptera: Aphidoidea) wybranych parków Bytomia. Acta Entomol. Silesiana 11 (1–2): 39-46.
 
9.
Pisarski B. 1979. Presja urbanizacyjna a zespoły fauny. p. 116–120. In: Mat. Konf. „Warunki rozwoju drzew I fauny”. PAN, Warszawa, 28 stycznia 1978 r.
 
10.
Ratajczak J., Wilkaniec B. 2011. Fauna mszyc (Hemiptera: Aphidoidea, Phylloxeroidea) w Arboretum Kórnickim (Wielkopolska). Wiad. Entomol. 30 (1): 17–26.
 
11.
Ruszkowska M., Wilkaniec B. 2002. Urban Fauna of aphids (Homoptera: Aphidoidea) related to trees and shrubs in the Poznań district. J. Plant Prot. Res. 42 (3): 205–214.
 
12.
Supłat S. 1992. Błędy w ocenie stanu zdrowotnego drzew ulicznych. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk 2: 115–129.
 
13.
Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa, 252 pp.
 
14.
Szczepanowska H.B. 2009. Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, 83 pp.
 
15.
Wieczorek K., Osiadacz B. 2005. Mszyce dendrofilne (Hemiptera, Aphidoidea) urządzanej zieleni miejskiej Katowic – część I parku im. T. Kościuszki. Acta Entomol. Silesiana 12–13: 155–160.
 
16.
Wilkaniec B. 1994. Aphidofauna of delected tree species in the urban area of Poznań. Aphids and Other Homopterous Insects, PAS, Skierniewice: 71–79.
 
17.
Wilkaniec B. 1996. Występowanie Eucallipterus tiliae L. (Homoptera: Phyllaphididae) na lipie w warunkach miejskich. Rocz. AR w Poznaniu 288, Ogrodn. 288 (24): 85–92.
 
18.
Wilkaniec B. 1999. Występowanie mszyc (Homoptera: Aphidodea) w zadrzewieniach I zakrzewieniach śródmiejskich Poznania. Wiad. Entomol. 18 (3): 135–142.
 
19.
Wilkaniec B. 2004. Afidofauna Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. p. 167–177. In: „Fauna miast Europy Środkowej 21. Wieku” (P. Indykiewicz, T. Barczak eds.). LOGO, Bydgoszcz, 584 pp.
 
20.
Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. 1996. Mszyce zasiedlające klon zwyczajny (Acer platanoides L.) w warunkach miejskich. Rocz. AR w Poznaniu 288, Ogrodn. 288 (24): 93–101.
 
21.
Wilkaniec B., Breś W., Frużyńska D., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec A. 2013. The assessment of chemical properties of the soil, the chemical composition of leaves and the occurrence of diseases on Acer platanoides and Tilia cordata in selected sites of urban greenery in Poznań. Phytopathology (in press).
 
22.
Wrzesińska D., Wawrzyniak M. 2011. Foliages inducing the plant-galls in Tilia cordata Mill. and Tilia platyphyllos Scop. p. 201–209. In: “Urban Fauna. Studies of Animal Biology, Ecology and Conservation in European Cities” (P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh, esd.). Univ. Technology and Life Science in Bydgoszcz, 575 pp.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top