ORIGINAL ARTICLE
The species composition and occurrence of thrips (Thysanoptera, Insecta) on winter rye in chosen regions of Poland
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Protection, University of Podlasie Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polan
 
 
Corresponding author
Ewa Kąkol
Department of Plant Protection, University of Podlasie Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polan
 
 
Journal of Plant Protection Research 2009;49(3):267-269
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The work has determined the species composition of thrips and their occurrence of winter rye in the chosen soil-climatic regions of Poland. The occurrence of several species of thrips has been noted on winter rye, with Haplothrips aculeatus Fabricius as the dominant one. Limothrips cerealium Holiday has extended its occurrence in the western direction of Poland. Thrips on winter rye occurred most amply in the south-western region.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (16)
1.
Adomas J. 1981. Skład gatunkowy i dynamika występowania przylżeńców (Thysanoptera) na pszenicy jarej w okolicy Olsztyna. Ochrona Roślin nr 2: 3–5.
 
2.
Gromadska M., Rolko A. 1971. Kształtowanie się liczebności populacji Thysanoptera na owsie. Zesz. Nauk. UMK, Toruń, Biol. 29 (14): 119–129.
 
3.
Jackowski J., Hurej M. 2000. Thrips (Thysanoptera) on cereal species mixtures in the Opole region Poland. Pol. Pismo Entomol. 69: 377–388.
 
4.
Kąkol E., Miętkiewski R. 2002. Występowanie i szkodliwość wciornastków (Thripidae) na pszenicy jarej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (2): 647–650.
 
5.
Kąkol E., Kucharczyk H. 2004. Occurrence of thrips on the winter and spring wheat in chosen regions of Poland. Acta Phytopat. Entomol. Hung. 39 (1–2): 263–269.
 
6.
Luterek D. 1977. Przylżeńce występujące na zbożach. Ochrona Roślin nr 7: 7–10.
 
7.
Mrówczyński M., Wachowiak H., Boroń M. 2005. Szkodniki zbóż – aktualne zagrożenie w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (2): 930–932.
 
8.
Miętkiewski R., Żurek M., Stankiewicz Cz., Starczewski J. 1991. Występowanie wciornastków (Thysanoptera) w kłosach żyta, pszenicy i pszenżyta oraz wpływ ich żerowania na niektóre właściwości fizjologiczne i skład chemiczny ziarna. Zesz. Nauk. s. Roln. WSRP Siedlce 29: 187–200.
 
9.
Preisner H. 1964. Ordnung Thysanoptera(Fransenflűger, Thripse).Akademie Verlag, Berlin, 242 pp.
 
10.
Schliephake G., Klimt K. 1979. Thysanoptera, Fransenflűger. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena: 94–331.
 
11.
Speyer E.R., Parr W.J. 1941. The external strukture of some Thysanoptera larve. Trans. R. Ent. Soc. 91 (11): 559–635.
 
12.
Szaflińska D. 2002. Thysanoptera of cereals in central Wielkopolska. Acad. Sci. 50: 177–181.
 
13.
Walczak F., Jakubowska M., Skorupsza A., Tratwal A., Wójtowicz A., Złotkowski J. 2004. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 2003 roku. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 496–512.
 
14.
Wałkowski W. 1991. Wzrost znaczenia szkodników zbóż w Polsce. Ochrona Roślin nr 5/6: 17–20.
 
15.
Zawirska I. 1990. Thysanoptera– Przylżeńce. p. 65–70. W : „Wykaz Zwierząt Polski” (W. Razowski). PAN, Wrocław t. I.
 
16.
Zawirska I., Wałkowski W. 2000. Fauna and importance of thrips (Thysanoptera) for rye and winter wheat in Poland. J. Plant Protection Res. 40: 36–55.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top