ORIGINAL ARTICLE
Vitality and healthiness of barley (Hordeum vulgare L.) seeds treated with plant extracts
 
More details
Hide details
1
Technical University of Koszalin, Racławicka 17, 75-620 Koszalin
 
 
Corresponding author
Wojciech Piotrowski
Technical University of Koszalin, Racławicka 17, 75-620 Koszalin
 
 
Journal of Plant Protection Research 2010;50(1):117-124
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of presented experiments was to determine the usefulness of plant extracts for dressing of cereal seeds. Water extracts (macerations, infusions) prepared from different morphological parts of 39 plant species were used as dressing preparations. Non-disinfected seeds of two cultivars of barley (Hordeum vulgare L.): Rudzik (brewing barley) and Stratus (common barley) were used for the purpose of dressing. The experiment was conducted as a filter paper test (PN-94 R-65950) while determining the germination viability (1st date) and the germination capacity (2nd date) as well as the healthiness of the seeds. A significant differentiation of the effect of the extracts on vitality and healthiness of seeds was demonstrated depending on the origin of the extract (plant species), the way it was prepared and an interaction between these factors. The germination viability of seeds of brewing barley was influenced mostly by infusions from fruits of Coriandrum sativum, from seeds of Linum usitatissimum, from bark of Quercus robur, from roots of Levisticum officinale, from roots of Arctium lappa and from flowers of Verbascum thapsiforme. The most favourable activity on germination capacity was revealed using the infusions from seeds of L. usitatissimum, from roots of A. lappa, from fruits of C. sativum and macerations from roots of A. lappa, from fruits of C. sativum and from bark of Q. robur. The infestation of seeds by microflora was reduced by macerations from leaves of Betula verrucosa, from seeds of L. usitatissimum, from fruits of Juniperus communis, and infusions from flowers of Crataegus oxyacantha, from seeds of L. usitatissimum, from leaves of B. verrucosa. The most favourable impact on viability of the seeds of common barley was revealed for infusions from roots of L. officinale, from stigmas of Zea mays, from flowers of C. oxyacantha and macerations from flowers of Lavandula vera, from leaves of Mentha piperita and from roots of L. officinale. A positive effect on the germination capacity was exerted by infusions from the stigmas of Z. mays, from flowers of C. oxyacantha, from rhizomes of Acorus calamus, from bark of Frangula alnus, and macerations from bark of F. alnus, from leaves of M. piperita, from flowers of C. oxyacantha and from herb of Marrubium vulgare. The contamination of the seeds by microflora was reduced most effectively with infusions from young sprouts of Pinus sylvestris, from roots of Inula helenium, from leaves of Juglans regia, from herb of M. vulgare, from stigmas of Z. mays and macerations from rhizomes of A. calamus, from herb of M. vulgare, from leaves of J. regia, from seeds of L. usitatissimum and from flowers of L. vera.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (15)
1.
Ajzenman B.E., Smirnov V.V., Bondarenko A.S. 1984. Fitoncydy i antibiotiki vyssich rastenij. Naukova Dumka. Kijev.
 
2.
Burgieł Z.J., Moliszewska E.B. 1999. Fungistatyczna aktywność wybranych wyciągów roślinnych. Chem. Inż. Ekol. 6 (2-3): 157–163.
 
3.
Burgieł Z.J. 2005. Czy preparaty roślinne zastąpią syntetyczne fungicydy? Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku – nowe wyzwania i zagrożenia. Fundacja na Rzecz Wspierania Badań Naukowych. AR Kraków: 116–125.
 
4.
Janas R., Grzesik M. 2005. Zastosowanie środków biologicznych do poprawy jakości nasion roślin ogrodniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (2): 739–741.
 
5.
Jarosz A., Gołębiak B. 2005. Wpływ ekstraktów roślinnych i chitozanu na rozwój skórzastej zgnilizny owoców truskawki (Phytophthora cactorum). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (2): 749–751.
 
6.
Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H., Skrzypczak W. 2007. Wpływ biologicznych i chemicznych zapraw nasiennych na parametry wigorowe ziarna zbóż. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (2): 235–237.
 
7.
Pietr S., Sowiński J., Kita W., Nowak W., Bury M., Songin H. 2001. Ocena skuteczności biologicznego preparatu Cedomon w ochronie jęczmienia jarego w warunkach polowych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (2): 811–813.
 
8.
Pisarek M. 2003. Próby wykorzystania ekstraktów z roślin leczniczych do zwalczania ślimaków nagich. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (2): 866–867.
 
9.
Pisarek M. 2006. Oddziaływanie wodnych wyciągów i naparów z korzeni wybranych roślin zielarskich na żerowanie ślimaków nagich z rodzaju Arion. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (2): 334–337.
 
10.
PN-94 R-65950. 1994. Materiał siewny. Metody badania nasion. Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa. Saniewska A., Żuradzka I. 2001. Comparison of antifungal activity of four cultivars of garlic (Allium sativum L.) for several pathogenic fungi. Folia Hortic. Ann. 13/1A: 405–412.
 
11.
Sas-Piotrowska B., Piotrowski W., Kaczmarek-Cichosz R. 2004. Plant extracts and their influence on some properties of seeds of cultivated plants-grain plants. Annu. Set Environ. Protect. 6: 77–89.
 
12.
Sas-Piotrowska B., Piotrowski W., Kaczmarek-Cichosz R. 2005. Vitality and healthiness of oat (Avena sativa L.) seeds treated with plant extracts. J. Plant Protection Res. 45 (3): 181–193.
 
13.
Solarska E. 2005. Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym. Strategia Doliny Ekologicznej Żywności. I Konsultacje społeczne. W.S.P.iA., Lublin 29 czerwca 2005 r. http://www.dolinaeko.wspa.lubl...;.
 
14.
Stampor-Chrzan E. 2008. Wpływ wybranych biopreparatów na rozwój plamistości floksa. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (2): 277–278.
 
15.
Śliwa B. 2009. Wykaz środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. www.ior.poznan.pl/index.php?strona=19.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top