ORIGINAL ARTICLE
Changes in the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) susceptibility level to pyrethroids and the pest resistance mechanisms to deltamethrin
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection – National Research Institute Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Joanna Zamojska
Institute of Plant Protection – National Research Institute Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2011;51(3):295-299
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Monitoring of Colorado potato beetle (CPB) resistance to different insecticides has been conducted in Poland for years. This work presents the current status of the CPB susceptibility level to deltamethrin and beta-cyfluthrin, noting the important increase of pyrethroid toxicity towards the CPB, when compared with earlier data. The work also presents research on CPB resistance mechanisms to pyrethroids. The resistance research was conducted using different enzymes blockers: piperonyl butoxide, S,S,S- tributylphosphorotrithioate and diethyl malonate.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (28)
1.
Alyokhin A.V., Ferro D.N. 1999.Relative fitness of Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) resistant and susceptible to the Bacillus thuringiensis Cry3A toxin. J. Econ. Entomol. 92: 510–515.
 
2.
Alyokhin A., Baker M., Mota-Sanchez, Dively G., Grafius E. 2008. Colorado potato beetle resistance to insecticides. Am. J. Potato Res. 85 (6): 395–413.
 
3.
Argentine J.A., Clark J.M., Ferro D.N. 1989a. Genetics and synergism of resistance to azinphosmethyl and permethrin in the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). J. Econ. Entomol. 82: 698–705.
 
4.
Argentine J.A., Zhu K.Y., Lee S.H., Clark J.M. 1994. Biochemical mechanisms of azinphosmethyl resistance in isogenis strains of colorado potato beetle. Pestic. Biochem. Physiol. 48: 63–78.
 
5.
Argentine J.A., Lee S.H., Sos M.A., Barry S.R., Clark J.M. 1995. Permethrin resistance in a near isogenic strain of Colorado potato beetle. Pestic. Biochem. Physiol. 53: 97–115.
 
6.
Baker M., Alyokhin A., Porter A., Ferro D., Dastur S., Galal N. 2007. Persistence and inheritance of costs of resistance to imidacloprid in Colorado potato beetle. J. Econ. Entomol. 100: 1871–1879.
 
7.
Benkovskaya G.V., Udalov M.B., Nikolenko A.G., Leontieva T.L. 2006. Temporal and toxicological dynamics in the cover spot patterns of the Colorado potato beetle in South Ural. Resist. Pest Manag. 15: 13–15.
 
8.
Finney D.J. 1952. Probit Analysis. Cambridge Univ. Press. Gunning R., Moores G., Devonshire A. 1998. Inhibition of resistance related esterases by piperonyl butoxide in Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and apis gossypii(Hemiptera: Aphididae). p. 215–226. In: “Piperonyl butoxide. The insecticide synergist.” (Jones D. ed.) Academic Press, London, UK, 323 pp.
 
9.
Hilton S.A., Tolman J.H., MacArthur D.C., Harris C.R. 1998. Toxicity of selected insecticides to several life stages of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say). Can. Entomol. 130 (2): 187–194.
 
10.
Lee S., Clark J.M. 1996. Tissue distribution and biochemical characterization of carboxylesterases associated with permethrin resistance in a near isogenic strain of Colorado potato beetle. Pestic. Biochem. Physiol. 56: 208–219.
 
11.
Malinowski H. 1988. Badania nad odpornością owadów na fotostabilne pyretroidy na przykładzie muchy domowej (Musca domestica L.). Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa, 63 pp.
 
12.
Malinowski H. 2003. Odporność Owadów na Insektycydy. Mechanizmy Powstawania i Możliwości Przeciwdziałania. Wyd. Wieś Jutra, 211 pp.
 
13.
Malinowski H., Kroczyński J. 1980. Toksyczność fotostabilnych pyretroidów dla niektórych stawonogów w porównaniu z innymi insektycydami. Rocz. Nauk Roln. Seria E – Ochrona Roślin, 10 (1/2): 175–185.
 
14.
Miyo T., Keil C., Hough-Goldstein J., Oguma Y. 1999. Inheritance of resistance to esfenvalerate in Colorado potato beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). J. Econ Entomol. 92: 1031–1038.
 
15.
Mota-Sanchez D. 2003. Resistance and Metabolism of Imidacloprid in Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineta Say (Coleoptera: Chrysomelidae). Entomol. Michigan State University, East Lansing, 122 pp.
 
16.
Mota-Sanchez D., Hollingworth R.M., Grafius E.J., Moyer D.D. 2006. Resistance and cross-resistance to neonicotinoid insecticides and spinosad in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae). Pest Manag. Sci. 62: 30–37.
 
17.
Mrówczyński M., Ciesielski F., Widerski K., Wachowiak H., Urban M., Bubniewicz P., Głazek M., Pietryga J., Banaszak H., Pawińska M. 1994. badania nad zastosowaniem betacyflutryny (Bulldock 025 EC) w zwalczaniu szkodników upraw rolniczych. Materiały 34. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Cz. II: 41–45.
 
18.
Peric L., Milosewski N., Kljajic P., Jewtic S., Lazic B. 1997. Insecticide susceptibility of the Colorado potato beetle in the vicinity of Belgrade, Yugoslavia. 4–7 June 1996. Acta Horticulturae 2 (462): 983–990.
 
19.
Pietkiewicz J., Pawińska M. 1985. Skuteczność działania stonkobójczego niektorych pyretroidów w zależności od temperatury powietrza. Materiały 25. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin: 451–457.
 
20.
Rose R.L., Brindley W.A. 1985. An evaluation of the role of oxidative enzymes in Colorado potato beetle resistance to carbamate insecticides. Pestic. Biochem. Physiol. 23: 74–84.
 
21.
Schoknecht U., Otto D. 1989. Enzymes involved in the metabolism of organophosphorous, carbamate and pyrethroid insecticides. Chem. Plant Potect. 2: 117–156.
 
22.
Sharif M., Hejazi M.J., Mohammadi A., Rashidi M.R. 2007.Resistance status of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata, to endosulfan in East Azarbaijan and Ardabil provinces of Iran. 7 pp. J. Insect Sci. 7, p. 31, available online: insectscience.org/7.31.
 
23.
Węgorek P. 1994. Poziom wrażliwości wybranych populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) z Wielkopolski na deltametrynę i chlorfenwinfos w latach 1992 i 1993. Materiały 34. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 233–236.
 
24.
Węgorek P., Pawińska M., Przybysz E., Dutton R., Harris J. 1998. Insecticide Resistance Management Strategy for Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in Poland. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 12 pp.
 
25.
Węgorek P. 2004. Enzymy oksydacyjne jako główny czynnik odporności stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na pyretroidy w zachodniej Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (2): 1208–1211.
 
26.
Węgorek P. 2005. Current status of resistance in Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) to selected active substances of insecticides in Poland. J. Plant Protection Res. 45 (4): 309–319.
 
27.
Whalon M.E., Mota-Sanchez D., Hollingworth R.M. 2008. The MSU Arthropod pesticide resistance database. Available online: www.pesticideresistance.org. Last accessed: 7 April, 2008.
 
28.
Zamojska J. 2011. Poziomy wrażliwości oraz mechanizmy odporności chrząszczy słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.), stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) oraz chowacza podobnika (Ceutorhynchus assimilis Payk.) na insektycydy. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań. Rozpr. doktorska, 136 pp.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top