ORIGINAL ARTICLE
Diabrotica virgifera Le Conte – a new threat to maize crops in Poland and measures taken against the pest
 
More details
Hide details
1
The State Plant Health and Seed Inspection Service, Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Poland
 
2
Institute of Plant Protection, Experimental Station, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
3
The State Plant Health and Seed Inspection Service, Central Laboratory Żwirki i Wigury, 73, 87-100 Toruń, Poland
 
 
Corresponding author
Agnieszka Sahajdak
The State Plant Health and Seed Inspection Service, Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2006;46(2):157-161
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In this paper we present the first occurrence of the Diabrotica virgifera Le Conte in Poland and the measures taken against this pest. The specimens of western corn rootworm were found in South-Eastern Poland (Podkarpackie voivodeship) at the end of August and in September of 2005.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (9)
1.
Bača F. 1993. New member of the harmful entomofauna of Yugoslavia Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (Coleoptera, Chrysomelidae). Zaštita Bilja 45: 125–131.
 
2.
Bereś P., Konefał T., Przewoźny M. 2006. Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa w Polsce. Ochrona Roślin Nr 2: 28–31.
 
3.
Bereś P. 2006. Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte) już w Polsce. Wieś Jutra Nr 3: 16–17.
 
4.
European Plant Protection Organization. 2006. Present situation of Diabrotica virgifera in Europe (2005). http://www.eppo.org/QUARANTINE....
 
5.
Levine E., Oloumi-Sadeghi H. 1991. Management of diabroticite rootworms in corn. Annu. Rev. Entomol. 36: 229–255.
 
6.
Lipa J.J., 2004. Zachodnia stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera subsp. virgifera Le Conte) u granic Polski. Ochrona Roślin Nr 1: 10–11.
 
7.
Lipa J.J. 2004. Zachodnia stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera Le Conte) zagraża Polsce – konieczny monitoring i środki zapobiegawcze. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 44: 197–202.
 
8.
Maceljski M., Igrc Barčić J. 1993. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (Coleoptera: Chrysomelidae) – kukuruzna zlatica. Fragm. Phytom. Herbol. 21: 173–185.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, Dz. U. z 2004 Nr 82.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top