ORIGINAL ARTICLE
Effectiveness of seed dressings in protection of onion against onion fly (Hylemyia antiqua Meig.)
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Department of Plant Protection Methods Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Romuald Górski
Agricultural University, Department of Plant Protection Methods Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(1):65-68
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
On the basis of the presented studies, it was established that seed dressing by coating protects effectively onion crops against onion fly ( Hylemyia antiqua Meig.). In all seed dressing treatments, a significant decrease of number of dam- aged plants was found in comparison to the control. The highest efficacy in protection of onion against onion fly was shown in the case of insecticide Super Homai 70 DS. The effectiveness of this seed dressing reached 80.40% in the year 2001 and 85.44% in the year 2002.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (6)
1.
Kotliński S. 1996. Porównanie skuteczności zapraw owadobójczych i ich oddziaływania na nasiona niektórych warzyw w pierwszym i drugim roku po zaprawianiu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (2): 137–141.
 
2.
Kotliński S. 2001. Synergizm zapraw owadobójczych i grzybobójczych w ochronie cebuli przed śmietką cebulanką ( Delia antiqua Meig.). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (2): 654–657.
 
3.
Narkiewicz-Jodko J. 1995. Wypowiadamy walkę szkodnikom cebuli. Materiały Konf. „Nowości w technologii produkcji cebuli”. Inst. Warzywnictwa Skierniewice: 29–44.
 
4.
Narkiewicz-Jodko J. 1997. Cebula bez śmietki. III Sympozjum Cebulowe. Mat. Inst. Warzywnictwa, Skierniewice: 7–9.
 
5.
Rumpel J. 2000. Uprawa cebuli. Wyd. Hortpress Warszawa, 100 pp.
 
6.
Szwejda J. 1996. Rozpoznawanie i zwalczanie szkodników cebuli. II Sympozjum Cebulowe. Mat. Inst. Warzywnictwa. Skierniewice: 1–11.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top