ORIGINAL ARTICLE
Egg laying and caterpillar hatching dynamics of Ostrinia nubilalis Hbn. on maize (Zea mays L.) in South-Eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection – National Research Institute, Regional Experimental Station, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Corresponding author
Paweł K. Bereś
Institute of Plant Protection – National Research Institute, Regional Experimental Station, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2012;52(1):122-129
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
During the study years, the European corn borer (ECB) ( Ostrinia nubilalis Hbn.) females began depositing eggs on maize plants between the last ten days of June and the first ten days of July. A maximum number of eggs on plants was found at the beginning of the second ten days of July and at the beginning of the third ten days of July. The last egg clusters were recorded in August. During the five years of the study period, the female oviposition period lasted from 4.5 to 8 weeks. The shortest oviposition period took place during the warm and dry years, while the longest period was during the rainy and relatively cold years. During the study years, within the entire flight period, O. nubilalis females deposited from 1,564 to 3,393 eggs on 200 observed plants. The average number of eggs per cluster in the study years was from 10.0 to 15.2. The beginning of caterpillar hatching, based on the observation of empty egg clusters, was recorded in the last ten days of June or in the first and second ten days of July. Mass hatching of the caterpillars was observed in the second and third ten days of July, and only in 2004 was it in the first ten days of August. The last empty egg clusters were recorded in the second and in the third ten days of August
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (17)
1.
Adamczewski K., Matysiak K. 2002. Kukurydza Zea mays L. p. 20–21. In: „Klucz do Określania Faz Rozwojowych Roślin Jedno- i Dwuliściennych w Skali BBCH” [Compendium of Growth Stage Identification Keys for Mono- and Dicotyledonous Plants] (K. Adamczewski, K. Matysiak – translation and adaptation). 1st ed. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 134 pp.
 
2.
Bereś P.K., Pruszyński G. 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w produkcji integrowanej [Pest management in integrated maize production]. Acta Sci. Pol., Agricultura 7 (4): 19–32.
 
3.
Bereś P.K., Konefał T. 2010. Distribution range of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on maize in 2004–2008 in Poland. J. Plant Protection Res. 50 (3): 326–334.
 
4.
Birova H. 1962. Omacnica prosowianka – Pyrausta nubilalis (Hbn.) (Lep., Pyralidae) w Czechosłowacji [European corn borer – Pyrausta nubilalis (Hbn.) (Lep., Pyralidae) in Czechoslovakia]. Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1–2 (25–26): 25–29.
 
5.
Haliniarz M., Bojarczyk M. 2007. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla transgenicznych i wyjściowych odmian kukurydzy [Harmfulness of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on transgenic and non-transgenic maize varietes]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (4): 145–148.
 
6.
Kania C. 1961. Z badań nad omacnicą prosowianką – Pyrausta nubilalis (Hbn.) na kukurydzy w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 [Investigations on European corn borer – Pyrausta nubilalis (Hbn.) preying on maize in environs of Wrocław in 1956–1959]. Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3–4.(23–24): 165–181.
 
7.
Kania C. 1962a. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. I) [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956–1959. Part I]. Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1–2 (25–26): 53–69.
 
8.
Kania C. 1962b. szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. II) [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956–1959. Part II]. Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3–4 (27–28): 183–216.Lisowicz F. 2001. The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland. J. Plant Protection Res. 41 (3): 250–255.
 
9.
Lisowicz F. 2003a. The occurrence and the effects of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) control on corn in Przeworsk region in 2001–2002. J. Plant Protection Res. 43 (4): 399–403.
 
10.
Lisowicz F. 2003b. Narastająca szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla kukurydzy w południowo-wschodniej Polsce [Increasing harmfulness of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on maize in south-eastern Poland]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (1): 247–250.
 
11.
Lisowicz F., Tekiela A. 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie [Pests and diseases of maize and their control]. p. 52–64. In: „Technologia Produkcji Kukurydzy” [Maize Production Technology] (A. Dubas, eds.). Wieś Jutra, Warszawa, 133 pp.
 
12.
Mazurek J., Hurej M., Jackowski J. 2003. Some aspects of the biology of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on sweet corn. J. Plant Protection Res. 43 (4): 345–352.
 
13.
Pieprzyk W., Romankow W. 1960. Wyniki jednorocznych obserwacji nad biologią omacnicy prosowianki (Pyrausta nubilalis Hbn., Lepidoptera, Tortricidae). Biul. Inst. Ochr. Roślin 9: 127–139. Poos F.W. 1927. Biology of the European corn borer (Pyrausta nubilalis Hübn.) and two closely related species in northern Ontario. Ohio J. Sci. 27 (2): 47–94.
 
14.
Tancik J., Cagan L. 1998. Control of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) with chemical and biological insecticides. Polnohospodarstvo, Agriculture, 44 (2): 100–109.
 
15.
Tancik J., Cagan L. 2004. Phenology of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn. – moth emergence in cages, oviposition and damage of leaves. Acta Fytotech. Zootech. 7: 313–315.
 
16.
Wałkowski W., Bubniewicz P. 2004. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – ekspansywny szkodnik kukurydzy w Wielkopolsce [European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) – an expansive pest ofmaize in Wielkopolska region]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (2): 1187–1190.
 
17.
Żołnierz R., Hurej M. 2005. Występowanie omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) na plantacji kukurydzy nasiennejna terenie województwa opolskiego [Infestation of corn grown for seeds by the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Opole province]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (2): 1233–1236.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top