ORIGINAL ARTICLE
Influence of trinexapac-ethyl on growth and development of winter wheat
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Kinga Matysiak
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2006;46(2):133-143
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Trinexapac-ethyl is one of the newest growth regulators used in agriculture and horticulture. As a most growth retardants it acts by inhibiting gibberellin (GA) biosynthesis. A field study was conducted to determine the effects of trinexapac-ethyl on growth of winter wheat. Trinexapac ethyl was used alone (75 g a.i./ha and 125 g a.i./ha) and in the mixture with chlorocholine chloride (50 g a.i./ha + 675 g a.i./ha) at the 2nd node stage. Trinexapac-ethyl and its mixture with CCC activity was weather dependent. Their influence on the crop was strictly related to the temperature and rainfall during an individual year of trials. Plant growth regulators much more influenced winter wheat plants in abundant rainfall and higher temperature conditions. Lodging was not observed during the experiment.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (19)
1.
Adamczewski K., Bubniewicz P. 1990. Ocena działania regulatorów wzrostu w odmianach Triticale. Materiały 30. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 209–212.
 
2.
Adams R., Kerber E., Pfister K., Weiler E.W. 1992. Studies on the action of the new growth retardant CGA 163’935 (Cimectacarb). Plant Growth Regulation. 14th Inter. Conf. Plant Growth Substances: 818–827.
 
3.
Adams R., Weiler E.W., Kerber E., Pfister K., Schar H.P. 1991. Studies on the action of the new growth retardant CGA 163’935. The BCPC Conference – Weeds 2: 1133–1138.
 
4.
COBORU 2000. Lista opisowa odmian 2000 – Rośliny rolnicze. Słupia Wielka (1): 23–32.
 
5.
Dziamba Sz. 1987. Wpływ Antywylegacza (CCC) i nawożenia na plonowanie, elementy struktury plonu oraz zawartość białka i lizyny w ziarnie pszenżyta, żyta i pszenicy. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 161: 105–112.
 
6.
Gładysiak S. 1973. Wpływ chlorku chlorocholiny (CCC) w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego na plon i cechy morfologiczne kilku odmian pszenicy ozimej. Rocz. AR Pozn., 63: 19–28.
 
7.
Hafner V. 2001. Moddus – universal product for lodging prevention in cereals. 2001. 5th Slovenian Conference on Plant Protection, Catez ob Savi, Slovenia, 6–8 March 2001: 167–172.
 
8.
Henderson E.J.C., Maurer W., Cornes D.W., Ryan P.J. 1998. Beneficial effects of the plant growth regulator CGA 163’935 in oilseed rape under UK conditions. The BCPC Conference – Weeds 2: 203–210.
 
9.
Kerber E., Leypoldt G., Seiler A. 1989. CGA 163’935, a new plant growth regulator for small grain cereals, rape and turf. The BCPC Conference – Weeds 1: 83–88.
 
10.
Łęgowiak Z., Wysmułek A., 2000. Stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach. Prog. Plant Protection./Post. Ochr. Roślin 40: 932–934.
 
11.
Pawłowska J., Dietrych-Szóstak D. 1994. Efekt zastosowania regulatorów wzrostu w pszenżycie jarym. Materiały 34 Sesji Instyt. Ochr. Roślin: 102–105.
 
12.
Rademacher W. 2000. Growth retardants: effects on gibberelin biosynthesis and other metabolic pathways. An. Rev. Plant Phisiol. Plant Mol. Biol. 51: 501–577.
 
13.
Rajala A., Peltonen-Sainio P. 2001. Plant growth regulator effects on spring cereal root and shoot growth. Agron. J. 93: 936–943.
 
14.
Romek B., Dzienia S.1992. Wpływ retardantów na plon i jakość plonów pszenżyta ozimego. Materiały 32. Sesji Nauk. Instyt. Ochr. Roślin cz. 2: 140–144.
 
15.
Romek B., Dzienia S., Ciążko D. 1994. Wpływ retardantów wzrostu i nawożenia mineralnego na plon i jakość białka ziarna pszenżyta ozimego. Zesz. Nauk Akad. AR Szczecin, Roln. 58: 213–216.
 
16.
Rozbicki J., Kozdój J., Mądry W. 1997b. Rozwój kłosa pędu głównego oraz udział kłosów z pędów głównych i bocznych w plonie ziarna pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack) na tle wybranych czynników agrotechnicznych III. Retardant wzrostu. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 203: 97–103.
 
17.
Woźnica Z. 1981. Wpływ Camposanu (etefon) na niektóre cechy morfologiczne, wyleganie i plon żyta ozimego. Rocz. AR Pozn., Rozpr. Nauk. 114: 14–28.
 
18.
Woźnica Z. 1988. Wpływ Flordimexu TH na wyleganie i plony żyta przy zróżnicowanych dawkach azotu i gęstościach siewu. Rocz. Nauk Roln. Seria A 107: 39–51.
 
19.
Zagonel J., Venancio W.S. Kunz R.P. 2002. Effect of growth regulator on wheat crop under different nitrogen rates and plant densities. Planta Daninha 20: 471–476.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top