ORIGINAL ARTICLE
Quality evaluation of working with drift guard nozzles and air induction nozzles in maize spraying
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Institute of Agricultural Engeneering Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Andrzej Gajtkowski
Agricultural University, Institute of Agricultural Engeneering Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2006;46(4)
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of the performed experiments comprised standard XR 110 02, XR 110 04 nozzles, TT 110 02, TT 110 04 nozzles and AI 110 02, AI 110 04 air induction nozzles. The working speed of spraying was vp = 7 km/h. Each nozzle was tested at the following three levels of working pressures: p1 = 0.2 MPa, p2 = 0.4 MPa ad p3 = 0.6 MPa. The spray liquid was pure water at the temperature of 20°C. The plant coverage was determined: sk – spray coverage, nk – number of droplets per 1 cm2. The analysis of results of maize spraying showed that both standard nozzles and both TT nozzles achieved better results with number of droplets and degree of surface coverage for each of applied operating pressure. The lowest results from all examined kind of nozzles for number of droplets achieved injector nozzles (AI). For operating pressure 0.4 MPa nozzles fulfilled agrotechnical requirements for using insecticids, herbicides and fungicides.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (7)
1.
Bojarski S., Wachowiak M. 1988. Rola techniki ochrony roślin w bezpiecznym dla środowiska stosowaniu pestycydów. Materiały 28. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin: 127–133.
 
2.
EPA. 1999. Spray drift of pesticides. EPA publications No. 735F99024, Environmental Protection Agency, Washington, DC.
 
3.
Gajtkowski A. 1985. Dobór Parametrów Pracy Rozpylaczy i Opryskiwaczy Polowych. Wyd. AR, Poznań 151: 71–75.
 
4.
Gajtkowski A. 1999. Investigating of air induction spray tips – spray microparameters. J. Plant Protection Res. 41: 5–10.
 
5.
Gobel B. 2002. Biologiczna skuteczność grubych kropel wytwarzanych przez rozpylacze inżektorowe w uprawach polowych i sadowniczych. Materiały III Konferencji Racjonalna Technika Ochrony Roślin. Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 16–17 października 2002: 157–171.
 
6.
Hołownicki R. 2001. Znoszenie cieczy w opryskiwaniu upraw polowych i sadowniczych. Materiały II Konferencji Racjonalna Technika Ochrony Roślin. Centrum Badawczo Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 23–24 października 2001: 198–207.
 
7.
Trunecka K. 1995. Ograniczenie znoszenia rozpylanej cieczy przy oprysku powierzchniowym. II Międzynarodowe sympozjum. IBMER, Warszawa 24–26 kwiecień 1995: 89–95.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top