ORIGINAL ARTICLE
Spray coverage in potatoes with low drift and air-induction nozzles
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Institute of Agricultural Engineering Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Andrzej Gajtkowski
Agricultural University, Institute of Agricultural Engineering Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(1):17-23
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of the performed experiments comprised standard RSMM 110-02, RSMM 110-02 nozzles, AI 110-02, AI 110-02 air induction nozzles as well as AZMM 110-02, AZMM 110-03 low drift nozzles. The working speed during spraying was vp = 7 km/h. Each sprayer was tested at the following three levels of working pressures: p1 = 0.2 MPa, p2 = 0.4 MPa and p3 = 0.6 MPa. The spray liquid was pure water at the temperature of 20°C. The plant coverage was determined: sk – spray coverage, nk – number of droplets per 1 cm2 of the leaf.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (8)
1.
Bojarski S., Wachowiak M. 1988. Rola techniki ochrony roślin w bezpiecznym dla środowiska stosowaniu pestycydów. Materiały XXVIII Sesji Nauk. Instytut Ochrony Roślin, 127–133.
 
2.
Gajtkowski A. 1985. Dobór parametrów pracy rozpylaczy i opryskiwaczy polowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zeszyt 151: 71–75.
 
3.
Gajtkowski A. 1999. Investigating of air induction spray tips – spray microparameters. Annals Agric. Sci. – Series E – Plant Protection 28 (1/2): 105–113.
 
4.
Horber F. 1988. Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego przez doskonalenie metod stosowania pestycydów aparaturą naziemną i lotniczą. Materiały XXVIII Sesji Nauk. Instytut Ochrony Roślin, cz I: 111–125.
 
5.
Ripke O.F., Warnecke – Busch G. 1999. Direkte abdrift im Feldbau – mehrjährige Untersuchungsergebnisse inklusive Ableitung einer Minimierungsstrategie. Gesunde Pflanze, 51 (2): 37–64.
 
6.
Rogalski L. 1995. Wpływ stosowania różnych cieczy użytkowych na rozkład masy i kroplistości opryskiwania roślin. II Międzynarodowe sympozjum. IBMER Warszawa: 66–71.
 
7.
Rogalski L. 1996. Charakterystyki agrotechniczne opryskiwania pszenicy w zależności od dawki cieczy nawozowo-pestycydowej. III Międzynarodowe Sympozjum. IBMER Warszawa: 52–59.
 
8.
Trunecka K. 1995. Ograniczenie znoszenia rozpylanej cieczy przy oprysku powierzchniowym. II Międzynarodowe sympozjum. IBMER Warszawa: 89–95.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top