ORIGINAL ARTICLE
Influence of plant protection products on the decrease of Fusarium foot-rot (Fusarium spp.) of winter wheat
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury, Department of Phytopathology and Entomology Prawocheńskiego 17, 10-597 Olsztyn, Poland
 
 
Corresponding author
Urszula Wachowska
University of Warmia and Mazury, Department of Phytopathology and Entomology Prawocheńskiego 17, 10-597 Olsztyn, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(1):25-35
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The incidence of fusarium foot-rot occurrence on the winter wheat cultivars Roma and Sakwa was examined in the years 2001–2003. Strict plot experiments were set up by the method of random sub-blocks in Tomaszkowo near Olsztyn. Fungicides were applied on the growing plants during the periods of shooting and heading. The control plots were sprayed with water. The sanitary state of leaf sheaths was evaluated at heading phase (GS 55). The symptoms of fusarium foot-rot were examined at the phase of milky maturity (GS 75) and waxy maturity of grain (GS 87). The study aimed at assessing the average index of infection of the winter wheat stem base caused by the species of Fusarium genus, assessing the vulnerability of the Roma and Sakwa cultivars to these fungi and determining the effectiveness of pesticides in control of fusarium foot-rot. Fusarium foot-rot (Fusarium spp.) of winter wheat dominated on the winter wheat stem base. Most of the examined stems were severely infected. The Roma cultivar was more susceptible to infection by Fusarium fungi than the Sakwa cultivar. The effectiveness of fungicides in controlling fusarium foot-rot on the winter wheat was satisfactory, but largely depended on the cultivar and weather conditions. Mirage 450EC and Sportak Alpha 380EC fungicides were the most effective. The species F. culmorum and F. avenaceum dominated in the fungal populations colonizing the stem base of winter wheat with visible symptoms typical of fusarium foot-rot.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (35)
1.
Bojarczuk M., Krel E., Bojarczuk J. 1991. Zgorzel siewek oraz zgnilizna korzeni i podstawy źdźbła powodowana przez grzyby z rodzaju Fusarium u pszenicy ozimej. Hod. Rośl. Aklim. Nas., 35 (5/6): 77–92.
 
2.
Bojarczuk J., Bojarczuk M. 1979. Choroby podstawy źdźbła i korzeni zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 230: 71–91.
 
3.
Burgieł Z.J. 1996. Wrażliwość wybranych odmian pszenicy ozimej na zgorzel podstawy źdźbła powodowaną przez Fusarium spp. Materiały Sympozjum „Nowe kierunki w fitopatologii”, Kraków 11–13 września: 195–198.
 
4.
Colbach N., Lucas P., Meynard J.M. 1996. Influence of crop management on take-all development and disease cycles on winter wheat. Phytopathology, 87: 26–32.
 
5.
Hudec K., Huszar J., Bokor P. 2000. Occurrence of phytopathologenical fungi on triticale in locality of Nitra. Proc. XVth Czech and Slovak Plant Protection Conf., Brno 12–14 września 2000: 162–163.
 
6.
Jaczewska-Kalicka A. 2000. Choroby pszenicy ozimej powodowane przez grzyby i ich zwalczanie. Rocz. AR Poznań, Ogrodn., z. 30 (321) cz. 1: 39–43.
 
7.
Jańczak C. 1990. Zwalczanie chorób pszenicy ozimej opryskiwaniem fungicydami w okresie wegetacji. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 32 (1/2): 15–52.
 
8.
Jańczak C., Pokacka Z. 1994. Kompleksowe zwalczanie chorób w integrowanym systemie produkcji zbóż. Ochrona Roślin nr 2: 4–8.
 
9.
Kaniuczak Z. 2000. Ocena ekonomicznej efektywności stosowania fungicydów w zbożach. Rocz. AR Poznań, Rol., z. 30 (321) cz. 1: 45–50.
 
10.
Kubiak K., Korbas M. 1999. Ocena występowania chorób grzybowych na wybranych odmianach pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39 (2): 801–804.
 
11.
Kurowski T.P. 2002. Studia nad chorobami podsuszkowymi zbóż uprawianych w wieloletniej monokulturze. Rozprawy i Monografie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 57, 86 pp.
 
12.
Kurowski T.P., Hruszka M., Sadowski T. 1992. Zdrowotność pszenicy ozimej w specjalistycznych zmianowaniach. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 54: 225–233.
 
13.
Kurowski T.P., Majchrzak B. 2000. Patogeniczność i szkodliwość wybranych gatunków z rodzaju Fusarium dla żyta, pszenicy i owsa. Rocz. AR Poznań, Ogrodn., z. 30 (321) cz. 1: 61–68.
 
14.
Kurowski T.P., Wojciechowska-Kot H., Fabisiewicz W. 1990. Zdrowotność podstawy źdźbła pszenicy ozimej w uprawie ciągłej. Materiały Sympozjum „Niepatogeniczna mikoflora w patologii roślin”, Szczecin 12–14 wrzesień: 302–311.
 
15.
Lipps P.E., Herr L.J. 1982. Etiology of Rhizoctonia cerealis in sharp eyespot of wheat. Phytopathology., 72: 1574–1577.
 
16.
Łacicowa B. 1979. Choroby korzeni i podstawy źdźbła pszenicy powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 230: 57–69.
 
17.
Łacicowa B. 1987. Choroby podsuszkowe pszenżyta powodowane przez Fusarium spp. i Rhizoctonia solani Kühn. Ochrona Roślin nr 11: 3–6.
 
18.
Łacicowa B., Kiecana I., Wagner A. 1985. Fuzariozy pszenicy uprawianej na Lubelszczyźnie. Rocz. Nauk Rol. – Seria E – Ochrona Roślin 15 (1/2): 67:86.
 
19.
Łacicowa B., Sułek D., Wagner A. 1979. Badania podatności odmian pszenicy ozimej na porażenie przez Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. i Fusarium avenaceum (Fries.) Sacc. Rocz. Nauk Roln. Seria E – Ochrona Roślin 9 (1): 93–114.
 
20.
Majchrzak B. 1985. Wpływ zespołów grzybów glebowych na patogeny powodujące zgorzele podstawy źdźbła i korzeni pszenicy ozimej. Rocz. Nauk Roln. – Seria E – Ochrona Roślin 15 (1/2): 39–49.
 
21.
Majchrzak B., Mikołajska J. 1982. Badania nad zgorzelami podstawy źdźbła i korzeni pszenicy ozimej w Polsce północno-wschodniej. Rocz. Nauk Roln. – Ser. E – Ochrona Roślin 12 (1/2): 191–203.
 
22.
Mesterhàzy A. 1977. Reaction of winter wheat cultivars to four Fusarium species. Phytopathology, 90: 104–112.
 
23.
Mikołajska J., Kurowski T.P., Majchrzak B. 1996a. Choroby zgorzelowe zbóż w zależności od warunków agrotechnicznych. Materiały Sympozjum „Nowe kierunki w fitopatologii”. Kraków, 11–13 września: 295–298.
 
24.
Mikołajska J., Majchrzak B., Pszczółkowski P. 1996b. Z badań nad fuzariozami zbóż na Pojezierzu Mazurskim. Materiały Sympozjum „Nowe kierunki w fitopatologii”. Kraków, 11–13 września: 299–302.
 
25.
Nadolnik M., Dłużniewska J. 1997. Przydatność nowych fungicydów do zwalczania chorób pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (2): 317–319.
 
26.
Pietryga J. , Drzewiecki S. 2000. Integracja zabiegów chemicznych w pszenicy ozimej poprzez łączne zastosowanie herbicydu z regulatorem wzrostu, fungicydem i adiuwantami. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (2): 667–671.
 
27.
Parry D.W. 1990. The incidence of Fusarium spp. in stem bases of selected crops of winter wheat in the Midlands, UK. Plant Pathol., 39: 619–622.
 
28.
Parry D.W., Jenkinson P., McLeod L. 1995. Fusarium ear blight (scab) in small grain cereals – a review. Plant Pathol., 44: 207–238.
 
29.
Pettitt T.R., Parry D.W., Polley R.W. 1996. Effect of temperature on the incidence of nodal foot rot symptoms in winter wheat crops in England and Wales caused by Fusarium culmorum and Microdochium nivale. Agricultural and Forest Meteorology 79: 233–242.
 
30.
Pokacka Z. 1991. Fuzariozy zbóż. Ochrona Roślin nr 5/6: 5–6.
 
31.
Polley R.W., Turner J.A. 1995. Surveys of stem base diseases and fusarium ear diseases in winter wheat in England,Wales and Scotland, 1989–1990. Ann. Appl. Biol., 126: 45–59.
 
32.
Rashid T., Schlösser E. 1977. Getreidefusskrankheitserreger I. Metodische Untersuchungen. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 84 (12): 743–747.
 
33.
Reinecke P., Fehrmann H. 1979. Rhizoctonia cerealis van der Hoeven an Getreide in der Bundesrepublik Deutschland. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 86 (3/4): 190–204.
 
34.
Remlein D. 1996. Wpływ wybranych czynników agrotechniczno-przyrodniczych na występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (2): 195–198.
 
35.
Smagacz J. 1998. Plonowanie i porażenie przez patogeny podstawy źdźbła odmian pszenżyta ozimego w zależności od przedplonu. Biul. IHAR 205/206: 253–258.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top