ORIGINAL ARTICLE
The effect of previous crop and weather conditions on the incidence of stem base diseases in winter wheat
 
More details
Hide details
1
University of Agriculture, Department of Phytopathology Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Ewa Żółtańska
University of Agriculture, Department of Phytopathology Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(1):37-40
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The incidence of winter wheat stem base diseases: Fusarium foot rot (Fusarium spp.), eyespot (Ramulispora herpotrichoides), sharp eyespot (Rhizoctonia spp.) and take-all (Gaeumannomyces graminis) in the years 1999–2003 was assessed in this study. Previous crops were barley and oilseed rape. Eyespot occurred on the greatest percentage of plants throughout the whole period of the study. In 2000–2003 a deficiency of rainfall was observed, especially at the time of increased water requirements of plants.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (11)
1.
Jaczewska-Kalicka A. 2001. Występowanie chorób i straty plonu pszenicy ozimej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu warunków klimatycznych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (2): 607–610.
 
2.
Klima K. 1992. Wpływ roślin fitosanitarnych i herbicydów przy zróżnicowanym nawożeniu mineralnym na porażenie jęczmienia jarego, owsa i pszenicy ozimej w specjalistycznym płodozmianie zbożowym. Zesz. Nauk. AR Kraków 265, Rolnictwo 30: 161–171.
 
3.
Korbas M., Remlein D. 1996. Wpływ wybranych czynników agrotechniczno-przyrodniczych na występowanie chorób podstawy źdźbła w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (2): 199–201.
 
4.
Kurowski T., Adamiak E. 2001. Możliwość ograniczenia szkodliwego oddziaływania monokultury na zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej przez stosowanie fungicydów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (2): 755–757.
 
5.
Mróz A., Jelinowski S., Kuś J. 1990. Wpływ zmianowania na porażenie pszenicy ozimej przez Gaeumannomyces graminis i Pseudocercosporella herpotrichoides. Pam. Puł., 97: 55–63.
 
6.
Niewiadomski W. 1995. Nauka o płodozmianie – stan i perspektywy. Post. Nauk Rol., 3: 127–139.
 
7.
Remlein D. 1996. Wpływ wybranych czynników agrotechniczno-przyrodniczych na występowanie fuzaryjnej zgorzeli źdźbła w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (2): 195–198.
 
8.
Różalski K., Pudełko J., PełczyńskiW. 1997. Wpływ wybranych czynników na występowanie chorób pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (2): 203–205.
 
9.
Smiley R.W., Ingham R.F., Uddin W., Cook G.H. 1994. Crop sequences for managing cereal cyst nematode and fungal pathogens of winter wheat. Plant Dis., 78: 1142–1199.
 
10.
Truszkowska W., Cieśla J., Dorenda M., Kania T. 1980. Badania przyczyn zgorzeli podstawy źdźbła pszenicy ozimej i żyta w warunkach monokultury z uproszczeniem. Rocz. Nauk Roln. – Seria E – Ochrona Roślin 10 (1–2): 119–134.
 
11.
TruszkowskaW., Czechowski K., Kowalski A., Kutrzeba M. 1979. Choroby podstawy źdźbła pszenicy ozimej po 10 latach monokultury. Rocz. Nauk Roln. – Seria E – Ochrona Roślin 9 (1): 23–31.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top