ORIGINAL ARTICLE
Predatory syrphids (Diptera, Syrphidae) occurring in the cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) colonies on different cabbage vegetables
 
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Department of Plant Protection Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Corresponding author
Beata Jankowska
Agricultural University, Department of Plant Protection Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(1):9-16
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In1993–1997 the occurrence of predatory syrphids inthe cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) colonies was observed on the nine different cabbage vegetables: savoy cabbage cv. Vertus, white cabbage cv. Amager, red cabbage cv. Langendijker, brussels sprout cv. Maczuga, cauliflower cv. Pionier, blue kohlrabi cv. Masłowa, white kohlrabi cv. Delikates, kale cv. Zielony Kędzierzawy and broccoli cv. Piast. The number of aphids as well as amount of aphidophagous Syrphidae feeding in their colonies on the different cabbage vegetables were compared. The species compositionwas also estimated. Eight species of Syrphidae were collected: Episyrphus balteatus (Deg.), Sphaerophoria scripta (L.), S. rueppelli (Wied.) S. menthastri (L.), Metasyrphus corollae (Fabr.), Scaeva pyrastri (L.), Syrphus vitripennis (Meig.), Paragus quadrifasciatus (Meig.). In the all years of observation the dominant species were E. balteatus (Deg.), S. scripta (L.) and S. rueppelli (Wied.). The highest number of syrphid larvae were collected from cabbage aphid colonies on the white and savoy cabbage.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (27)
1.
Bańkowska R. 1963. Klucze do oznaczania owadów Polski. XXVII Muchówki – Diptera. Zeszyt 24 Syrphidae. PWN W-wa, 236 pp.
 
2.
Bombosch S., Tokmakoglu O. 1966. The efficiency of aphidophagous insects in control of Aphis fabae Scop. p. 271–273. In “Ecology of Aphidophagous Insects” (I. Hodek, ed.). Proceedings of a Symposium held in Libice near Praque, Sept. 27–Oct.1, 1965, Academia Praque.
 
3.
DixonT.J. 1959. Studies on oviposition behaviour of Syrphidae (Diptera). Trans. Royal Entomological Society London, 111: 57–80.
 
4.
Jankowska B., Wiech K. 2003. Occurrence of Diaeretiella rapae (M,Intosh) (Aphidiidae) in the cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) colonies on the different crucifere crops. Scientific Works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing 22 (3): 155–163.
 
5.
Kartasheva T.T., Dereza V. K. 1981. Syrphids – Predators of the cabbage aphid inthe Chu lowlands of Kirgizia. Entomologicheskie Issliedovanija v Kirgizii 14: 86–93.
 
6.
Kindlmann P., Ruzicka Z. 1992. Possible consequence of a specific interaction between predators and parasite aphids. Ecological Modelling 61: 253–265.
 
7.
Malinowska D.1973a. Drapieżne larwy Syrphidae rejestrowane w koloniach mszyc na roślinach uprawnych oraz warzywach w woj. lubelskim. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 144: 253–262.
 
8.
Malinowska D. 1973b. Larwy bzygowatych (Diptera) w koloniach mszyc na niektórych roślinach uprawnych. Pol. Pismo Ent., 4: 607–619.
 
9.
Nawrocka B. 1972. Metoda integracji walki biologicznej z chemiczną przeciwko mszycy kapuścianej (Brevicoryne brassicae L.) na kapuście głowiastej białej. Biul. Inst. Ochr. Roślin nr 52: 179–187.
 
10.
Nawrocka B. 1988. Effectiveness of aphidophagous syrphids in controlling the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. pp. 289–294. In: Ecology and effectveness of aphidophaga. Proc. Inter. Symp. Held at Teresin, Poland, August 31 – September 5, 1987.
 
11.
Petrusewicz K. 1937. Próba sprecyzowania niektórych pojęć biocenologicznych. Kosmos, seria B, 62: 93–106.
 
12.
Pollard E. 1971. Habitat diversity and crops pest: a study of Brevicoryne brassicae and its syrphid predators. J. App. Ecol., 8: 751–780.
 
13.
Radeva K. 1983. Syrphid flies – natural enemies of aphids on cabbage and pea and their main parasites. Rastitielna Zascita 31 (5): 18–20.
 
14.
Sanders W. 1980. Das Eiablageverhalten der Schwebfliege Syrphus corollae Fabr. in Abhangigkeit von der raumlichen Lage der Blattlauskolonie. Zeitschrift für Angewandte Zoologie 67 (1):35–45.
 
15.
Sharma K.C., Bhalla O.P. 1988. Biology of six syrphid predators of cabbage aphid (Brevicoryne brassicae) onseed crop of cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis) Indian J. Agric. Sci., 58 (8): 652–654.
 
16.
Smith J.G. 1976a. Influence of crop background on aphis and other phytophagous insects on Brussels sprouts. Ann. Appl. Biol., 83 (1): 1–13.
 
17.
Smith J.G. 1976b. Influence of crop background on natural enemies of aphids on Brussels sprouts. Ann. Appl. Biol., 83 (1): 15–29.
 
18.
Starka F. 1976. Biological and economic effectiveness of aphidophagous enemies of the green cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.). Rastitelnozashchitna Nauka 4: 82–91.
 
19.
Wiech K. 1993. Wpływ współrzędnej uprawy późnej kapusty z koniczyną białą i fasolą szparagową na występowanie szkodliwej i pożytecznej entomofauny. Zesz. Probl. AR w Krakowie, Rozprawa habilitacyjna Nr 177, 74 pp.
 
20.
Wnuk A. 1971. Bzygowate (Syrphidae, Diptera),drapieżcy mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae (L.) (Aphididae, Homoptera). Zesz. Nauk. WSR w Krakowie nr. 62 Rolnictwo 13: 45–53.
 
21.
Wnuk A. 1982. Czynniki wpływające na efektywność działania mszycożernych bzygowatych (Diptera, Syrphidae). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 251: 101–113.
 
22.
Wnuk A. 1993. Możliwości ograniczenia zabiegów mszycobójczych przy uwzględnieniu działalności drapieżnych Syrphidae. Materiały Konf. “O lepszą jakość produktów ogrodniczych”. Wydz. Ogr. AR w Krakowie, 2. XII.1993: 309–313.
 
23.
Wnuk A., Fusch R. 1977. Obserwacje nad efektywnością ograniczania liczebności mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae (L.) przez bzygowate (Diptera, Syrphidae). Pol. Pismo Entomol., 47: 147–155.
 
24.
Wnuk A., Starmach M. 1977. Wpływ wielkości kolonii mszyc na składanie jaj przez drapieżne bzygowate (Diptera, Syrphidae). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 125:199–207.
 
25.
Wnuk A., Wojciechowicz E. 1993. Drapieżne bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące w koloniach mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae (L.) na kapuście i kalafiorze. Pol. Pismo Ent., 62: 215–229.
 
26.
Wojciechowicz-Żytko E. 1998. Syrphids (Diptera: Syrphidae) as the predators of Aphis fabae Scop. (Homoptera: Aphidoidea) on the broad bean. Aphids and other homopterous insects, PAS, W-wa: 89–96.
 
27.
Zubkov A.F., Aksjutowa Ł.A., Guser G.W. 1982. Ocenka vlijanija entomofagov na ćislennost kapustnoj tli (Brevicoryne brassicae) v Amurskoj Obłasti, Zool. Zur., 62: 217–226.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top