ORIGINAL ARTICLE
The efect of cruciferous vegetables on occurrence of Cecidomyiidae, Coccinellidae and Chrysopidae predators in colonies of cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.)
 
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Department of Plant Protection Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Corresponding author
Beata Jankowska
Agricultural University, Department of Plant Protection Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(4):301-308
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In 1993–1997 the occurrence of cabbage aphid ( Brevicoryne brassicae L.) and predators from Cecidomyiidae, Coccinellidae and Chrysopidae was observed on the nine different late cabbage vegetables; Savoy cabbage cv. ‘Vertus’, white cabbage cv. ‘Amager’, red cabbage cv. ‘Langendijker’, brussel sprouts cv. ‘Maczuga’, cauliflower cv. ‘Pionier’, blue kohlrabi cv. ‘Masłowa’, white kohlrabi cv. ‘Delikates’, kale cv. ‘Zielony Kędzierzawy’ and broccoli cv. ‘Piast’. Among the examined predators only the cecidomyiid –Aphidoletes aphidimyza Rond. ( Cecidomyiidae ) played an important role in reducing the number of cabbage aphids. The cruciferous species had no impact on the density of A. aphidimyza population, and females laying eggs. The size of aphid colonies on cabbage leaves played the most important role
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (25)
1.
Barnes H.F. 1929. Gall midges ( Dipt. Cecidomyidae ) as enemies of aphids. Bull. Ent. Res., 20: 433–442.
 
2.
Bielawski R. 1959. Klucze do oznaczania owadów Polski. XIX. Biedronki Coccinellidae. PWN. W-wa, 92 pp.
 
3.
Ciepielewska D. 1991. Biedronki ( Coleoptera, Coccinellidae) występujące na uprawach roślin motylkowych w woj. Olsztyńskim. Pol. Pismo Entomol., 61: 129–138.
 
4.
Eigenbrode S.D., Castagnola T., Roux M.B., Stelies L. 1996. Mobility of three generalist predator in greater on cabbage with glossy leaf wax than on cabbage with a wax bloom. Ent. Exp. Appl., 81: 335–343.
 
5.
Eigenbrode S.D., Moodie S., Castagnola T. 1995. Predators mediata host plant resistance to a phytophagous pest in cabbage with glossy leaf wax. Ent. Exp. Appl., 77: 335–342.
 
6.
Gadomski H., Kelm M., Klukowski Z. 1998. Predatory insects in colonies of Brevicoryne brassicae (L.) on different cruciferous crop plants. In “Aphids and Other Homopterous Insects”. PAS, W-wa, 6: 97–10.
 
7.
Injac M., Krnjajić S. 1990. The role of natural enemies in reduction the Mamestra brassicae L. population density in the region of Belgrade. Zastita Bilja 41, No 191: 111–124.
 
8.
Jankowska B. 2004. Predatory syrphids ( Diptera, Syrphidae ) occurring in the cabbage aphid ( Brevicoryne brassicae L.) colonies on the different cabbage vegetables. J. Plant Protection Res., 45: 9–16.
 
9.
Jankowska B. 2005. The comparison of the occurrence of the diamondback moth Plutella xylostella L. ( Lepidoptera, Plutellidae ) on the different cabbage vegetables. Veg. Crops Res. Bull., 62: 153–163.
 
10.
Jankowska B., Wiech K. 2003. Occurrence of Diaeretiella rapae (M,Intosh) (Aphidiidae ) in the cabbage aphid ( Brevicoryne brassicae L.) colonies on the different crucifere crops. Sci. Works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing 22: 155–163.
 
11.
Jankowska B., Wiech K. 2004. The comparison of the occurrence of the cabbage aphid ( Brevicoryne brassicae L.) on the cabbage vegetables. Veg. Crops Res. Bull., 60: 71–80.
 
12.
Kordan B., Ciepielewska D. 1998. Aphids and their predators on lupin ( Lupinus spp. ) crops. In “Aphids and Other Homopterous Insects”. PAS, W-wa, 6: 125–132.
 
13.
Lipok J. 1993. Natural reduction of willow carrot aphids by Coccinellidae on a carrot crop. Folia Horticulturae Ann., V/2: 87–93.
 
14.
Mamajev B.M. 1969. Sem. Cecidomyiidae ( Itonididae ) Gallicy. p. 356–420. In “Opredelitel Nasekomych Evropejskojasti SSSR” (Bej-Bienko, ed.). Izd. Nauka 5 (1).
 
15.
Nawrocka B. 1984. Integrowana metoda ochrony kapusty głowiastej, kalafiora i brokułów. Ochrona Roślin nr 11/12: 29–31.
 
16.
Olszak R. 1978. Drapieżne biedronkowate. p. 253–266. In “Biologiczne Metody Walki ze Szkodnikami Roślin” (J. Boczek, J. Lipa, eds.). PWN, Warszawa.
 
17.
Pobożniak M., Wnuk A. 2003. Occurrence of black bean aphid ( Aphis fabae Scop.) and coccinellid beetles ( Coccinellidae ) on red beet in relation to coverage of crop by weeds. J. Plant Protection Res., 43: 335–343.
 
18.
Pollard E. 1969. The effect of removal of arthropod predators on an infestation of Brevicoryne brassicae ( Hemiptera, Aphididae ) on brussels sprouts. Ent. Exp. Appl., 12: 118–124.
 
19.
Raworth D.A. 1984. Population dynamics of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae ( Ho - moptera, Aphididae ) at Vancouver, British Columbia. IV. Predation by Aphidoletes aphidimyza ( Diptera: Cecidomyiidae ). Can. Ent., 116: 889–893.
 
20.
Szelęgiewicz H.1968. Katalog Fauny Polskiej. Mszyce; Aphidodea. PWN W-wa, 21 (4), 316 pp.
 
21.
Wilbert H. 1972. Der Einfluss der Beutedichte auf die Sterblichkeit der Larven von Aphidoletes aphidymiza (Rod) ( Cecidomyidae ). Z. Ang Ent., 70: 347–452.
 
22.
Wojciechowicz-Żytko E. 1998. Mszyca Aphis fabae Scop. I jej drapieżcy na różnych odmianach bobu ( Vicia faba L.). Zesz. Nauk. AR w Krakowie 333: 329–333.
 
23.
Wojciechowicz-Żytko E. 1999 Predatory insects occurring in Aphis fabae Scop. ( Homoptera: Aphididae ) colonies on broad bean ( Vicia faba L.). Sci. Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing 18: 276–284.
 
24.
Scop. ( Homoptera: Aphididae ) colonies on broad bean ( Vicia faba L.). Sci. Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing 18: 276–284.
 
25.
Złotkowski J. 1988. Migracje mszyc uskrzydlonych, szkodników ważniejszych roślin uprawnych w okolicy Poznania, w latach 1976–1980. Cz. II. Dynamika sezonowa lotów mszyc. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 29 (1): 13–35.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top