ORIGINAL ARTICLE
The occurrence of some lepidoptera pests on different cabbage vegetables
 
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Department of Plant Protection Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Corresponding author
Beata Jankowska
Agricultural University, Department of Plant Protection Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2006;46(2):181-190
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In 1993–1997 the occurrence of Lepidoptera pests: Pieris rapae L., Pieris brassicae L., Mamestra brassicae L., and Plusia gamma L. were observed on the nine different late cabbage vegetables; Savoy cabbage cv. Vertus, white cabbage cv. Amager, red cabbage cv. Langendijker, brussel sprouts cv. Maczuga, cauliflower cv. Pionier, blue kohlrabi cv. Masłowa, white kohlrabi cv. Delikates, kale cv. Zielony Kędzierzawy and broccoli cv. Piast. The field observations showed that butterflies differentiated among host-species for oviposition. The butterfly females of all species preferred for oviposition the brussel sprouts and deposited a substantially larger number of eggs on leav es of them. Plant species with green leaves were more preferred than the red leaf ones.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (29)
1.
Carlson D.G., Daxenbicher M.E., van Etten C.H. 1987. Glucosinolates in crucifer vegetables: Broccoli, Brussels Sprouts, Cauliflower, Collards, Cale, Mustard Greens, and Kohlrabi. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 112: 173–178.
 
2.
Chew F.S. 1980. Foodplant preferences of Pieris caterpillars (Lepidoptera). Oecologia 26: 347–353.
 
3.
Chew F.S., Robbins R. 1984. Egg-laying in butterflies. p. 65–79. In “The Biology of Butterflies” (R.I. Vane-Wright, P.R Ackery, eds.). Symposia of the Royal Entomological Society of London, 11, Academic Press.
 
4.
Ciska E., Piskuła M., Martyniak-Przybyszewska B., Waszczuk B., Kozłowska H. 1994. Glukosinolates in various cabbage cultivars grown in Poland. Pol. J. Food Nutr. Sci. 3/44: 219–226.
 
5.
Dąbrowski Z.T. 1973. Cechy roślin decydujące o ich atrakcyjności lub repelentności dla roślinożernych roztoczy i owadów. I. Ogólna charakterystyka powiązań między roślinami a stawonogami. Wiad. Ekol. 19: 257–281.
 
6.
Dąbrowski Z.T. 1988. Podstawy Odporności Roślin na Szkodniki. PWRiL, W-wa, 260 pp.
 
7.
Dunn J.A., Kempton D.P.H. 1976. Varietal differences in the susceptibility of Brussels sprouts to lepidopterous pests. Ann. Appl. Biol. 82: 11–19.
 
8.
Głowacki J. 1978. Pasożytnicze błonkówki. p. 211–266. In “Biologiczne Metody Walki ze Szkodnikami Roślin” (J. Boczek, J. Lipa, eds.). PWN, W-wa, 594 pp.
 
9.
Gow-Chin Yen, Que-King Wei. 1993. Myrosinase Activity and Total Glucosinolate Content of Cruciferous Vegetables, and Some Properties of Cabbage Myrosinase in Taiwan. J. Sci. Agric. 61: 471–475.
 
10.
Injac M., Krnjajić S. 1990. The role of natural enemies in reduction of the. Mamestra brassicae L. population density in the region of Belgrade. Zaštita bilja 41, 1: 111–124.
 
11.
Jankowska B. 2005. The comparison of the occurrence of the diamondback moth Plutella xylostella L. (Lepidoptera, Plutellidae) on the different cabbage vegetables. Veg. Crops Res. Bull. 62: 153–163.
 
12.
Kadłubowski W. 1973. Metoda uwalniania kruszynka i ocena jego skuteczności działania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 144: 181–191.
 
13.
Kałmuk J. 2004. Badania nad składem gatunkowym, biologią I efektywnością parazytoidów szkodliwych motyki na warzywach kapustnych ze szczególnym uwzględnieniem tantnisia krzyżowiaczka Plutella xylostella L. Ph. D. thesis, AR Kraków.
 
14.
Kot J. 1973. Potencjalne możliwości kruszynka w ograniczaniu liczebności populacji szkodników. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 144: 139–161.
 
15.
Kot J., Plewka T. 1968. Spasożytowanie jaj bielinka kapustnika (Pieris brassicae L.) i bielinka rzepnika (Pieris rapae L.) przez kruszynka zmiennego (Trichogramma evanescens Westw.) w warunkach naturalnych. Pol. Pismo Ent. 32: 619–625.
 
16.
Kot J., Plewka T. 1982. Biocenotyczna redukcja szkodników. Zesz Probl. Post. Nauk Rol. 251: 121–135.
 
17.
Loon J.J.A. van, Blaakmeer A., Griepink F.C., van Beek T.A., Schoonhoven L.M., de Groot A. 1992. Leaf surface compounds from Brassica oleracea (Cruciferae) includes oviposition by Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae). Chemoecology 3: 39–44.
 
18.
Peterman J., Tschirner W. 1987. Interesująca Botanika. Wiedza Powszechna. W-wa, 230 pp.
 
19.
Pivnick K.A., Jarvis B.J., Slater G.P. 1994. Identification of olfactory cues used in host-plant finding by diamondbackmoth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). J. Chem. Ecol. 20: 1407–1427.
 
20.
Radcliffe E.B., Chapman R.K.1966. Plant resistance to insect attack in commercial cabbage varieties. Econ. Ent. 59: 116–120.
 
21.
Renwick J.A.A., Chew F.S. 1994. Oviposition behavior in Lepidoptera. Annu. Rev. Entomol. 39: 377–400.
 
22.
Renwick J.A.A., Radke C.D. 1985. Constituents of host-and non-host plants deterring oviposition by the cabbage butterfly, Pieris rapae. Entomol. Exp. Appl. 39: 21–26.
 
23.
Renwick J.A.A., Radke C.D., Sachdev-Cupta K., Städler E. 1992. Leaf surface chemicals stimulating oviposition by Pieris rapae on cabbage. Chemoecology 39: 33–38.
 
24.
Renwick J.A.A., Lopez K. 1999. Experience-based food consumption by larvae of Pieris rapae: Addiction to glucosinolates? Entomol. Exp. Appl. 91: 51–58.
 
25.
Rice S.E., Hahr D.M. 1994. Biological control of insect pests of cabbage and other cruciferous. Practical Approaches to Biological Control. University of Wisconsin: 17–23.
 
26.
Schoonhoven L.M. 1972. Secondary plant substances and insects. Phytochemistry 5: 197–224.
 
27.
Schoonhoven L.M., Beerling E.A.M., Braaksma R., van Vugt Y. 1990a. Does the imported Cabbageworm, Pieris rapae use an oviposition deterring pheromone? J. Chem. Ecol. 16 (5): 1649–1655.
 
28.
Schoonhoven L.M., Beerling E.A.M., Klijnstra J.W., van Vugt Y., 1990b. Two related butterfly species avoid oviposition near each other’s eggs. Experientia 46. Birkhauser Verlag.: 526–528.
 
29.
Wiech K. 1993. Wpływ współrzędnej uprawy późnej kapusty z koniczyną białą i fasolą szparagową na występowanie szkodliwej i pożytecznej entomofauny. Zesz. Probl. AR Krak., Rozpr. Hab. 177, 74 pp.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top