ORIGINAL ARTICLE
Phytotoxicity and efficacy of chlorsulfuron in winter wheat
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute Department of Ecology and Weed Control Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Poland
 
 
Corresponding author
Katarzyna Marczewska
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute Department of Ecology and Weed Control Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2006;46(4):387-396
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The experiments were carried out in 2001–2004. The aim of the research was to establish such chlorsulfuron dose that would be effective for Apera spica-venti control and would not be phytotoxic for winter wheat. Besides, it was performed to identify resistance of A. spica-venti biotypes appearing in the experimental fields to chlorsulfuron. The field experiments were conducted in winter wheat that were notably of A. spica-venti weedy. The fields belonged to a private farm at Karczyce and Gałów. The cereals had grown there for a long time and winter wheat monoculture together with repeated chlorsulfuron application was used. The experiments were conducted using randomized blocks method with 3 reapplications. Chlorsulfuron (Glean 75 WG) was applied at rates ranging from 1 to 4.5 times higher than the recommend field dose (15–67.5 g a.s./ha). The degree of sensitivity of A. spica-venti to chlorsulfuron was established by biological tests in greenhouse conditions. The herbicide was applied at four – leaf stage of development at rates ranging from 1 to 32 times higher than the recommend field dose (11.25–360 g a.s./ha). Poor chlorsulfuron efficacy to control of A. spica-venti or its lack might testify for resistance of this species to the herbicide. Chlorsulfuron as an active ingredient was very selective for winter wheat. An application of 67.5 g/ha of the herbicide was not harmful to growth and yielding of winter wheat. Unfortunately, even this dose of the herbicide was ineffective in control of A. spica-venti. In fields with a long-term monoculture of winter wheat together with the use of chlorsulfuron, resistance of A. spica-venti biotypes to this active ingredient was ascertained. Studies in greenhouse conditions proved that the biotypes were not damaged even when the dose was exceeded 32 times. The above confirmed the resistance of these biotypes to chlorsulfuron.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (16)
1.
Adamczewski K. 1988. Zalety i wady chemicznego zwalczania chwastów. 28. Sesja Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 95–107.
 
2.
Chodova D., Mikulka J. 1997. Susceptibility of kochia (Kochia scoparia) to some herbicide. Ochr. Rost. 33: 113–123.
 
3.
Cornwell M.J., Lane P.M. 1981. DPX 4189 – A new herbicide for weed control in cereals. Proc. 34th N.Z. Weed and Pest Control Conf. In “The New Zealand Planet Protection Society”: 203–205.
 
4.
Dastgheib F., Field R.J. 1990. Differential response of wheat cultivars to chlorsulfuron. Weed and Pest Control Conf. In “The New Zealand Planet Protection Society”: 150–153.
 
5.
Domaradzki K., Rola H. 2002. Wpływ długoletniej uprawy roślin zbożowych na dynamikę zachwaszczenia pola. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42: 228–233.
 
6.
Gressel J. 1983. Spread and action of herbicide tolerances and use in crop breeding. The BCPC Conference – Weeds 2: 608–615.
 
7.
Hageman L.H., Behrens R.L. 1981. Response of small grain cultivars to chlorsulfuron. Weed Sci. 29: 414–420.
 
8.
LeBaron H.M. 1991. Distribution and seriousness of herbicide – resistant weed infestation worldwide. p. 27–55. In “Herbicide Resistance Weeds and Crops” (J.C. Casely, G.W. Cussan, R.K. Atkin, eds.). Butterworth Heinmann, Oxford.
 
9.
Pawłowski F., Deryło S., Wesołowski M. 1991. Porównanie zachwaszczenia pszenicy ozimej w płodozmianie i monokulturze zbożowej. V Seminarium Płodozmianowe ART. Olsztyn – VSZ Brno In “Synteza i Perspektywa Nauki o Płodozmianach”: 163–168.
 
10.
Pawłowski F., Wesołowski M. 1987. Następczy wpływ monokultury pszenicy ozimej na dynamikę zachwaszczenia ogniwa zmianowania: gorczyca biała – pszenica ozima – owies.. Mat. Krajowego Sympozjum „Dynamika zachwaszczenia pól uprawnych”. Wrocław, 25–26 czerwiec, 1987: 221–231.
 
11.
Rola H. 1982. Zjawisko konkurencji wśród roślin uprawnych i jej skutki na przykładzie wybranych gatunków chwastów występujących w pszenicy ozimej. Wyd. IUNG. Ser. R 162: 1–64.
 
12.
Rola H. 1988 Niektóre czynniki agrotechniczne a konkurencyjne oddziaływanie miotły zbożowej (Apera spica-venti) na pszenicę ozimą i żyto ozime. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 348: 89–98.
 
13.
Rola H., Rola J. 2002a. Progi szkodliwości chwastów w programach decyzyjnych ochrony roślin zbożowych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42: 332–339.
 
14.
Rola H., Rola J. 2002b. Teoria i praktyka uodparniania się chwastów segetalnych na herbicydy stosowane w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41: 375–382.
 
15.
Wicks G.A., Nordquist P.T., Schmidt J.W. 1987. Response of winter wheat (Triticum aestivum) to herbicides. Weed Sci. 35: 259–262.
 
16.
Zawiślak K, Adamiak E. 1994. Znaczenie płodozmianu i herbicydów w ograniczeniu zachwaszczenia pszenicy ozimej. XVII Krajowa Konferencja „Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych”. Olsztyn, 28–29 czerwiec, 1994. Wyd. ART: 59–68.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top