ORIGINAL ARTICLE
The effect of soil moisture and temperature on efficacy of seed dressing preparations Biochikol 020 PC and Baytan Universal 19,5 WS in control of rhizoctonia fungi on wheat
 
More details
Hide details
1
University of Agriculture, Department of Phytopathology Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Ewa Żółtańska
University of Agriculture, Department of Phytopathology Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2006;46(3):261-267
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The effect of biopreparation Biochikol 020 PC on linear growth of mycelia of two Rhizoctonia isolates was tested under laboratory conditions along with that of fungicide Baytan Universal 19,5 WS for comparative purposes. Complete retardation of mycelial growth of both isolates was observed in case the application of fungicide Baytan Universal 19,5 WS at the concentration of 0.1% and a considerable growth inhibition was stated at the temperatures of 10°C and 30°C. The effect of seed dressing with the above mentioned preparations on plant infestation by Rhizoctonia fungi was tested in a greenhouse experiment on two cultivars of spring wheat: Banti and Ismena. Baytan Universal 19,5 WS reduced plant infestation especially at the highest soil moisture content of 20 kPa. Biopreparation Biochikol 020 PC and diversification of soil moisture levels did not result in a reduction of wheat infestation rate. This biopreparation stimulated the increase of root mass of both cultivars at moisture content of 20 kPa.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (8)
1.
Gołębniak B., Weber Z., Smith C.M. 1993. Chemical control of Rhizoctonia spp. on potato and wheat. Phytopatol. Pol. 18: 45–54.
 
2.
Korbas M., Remlein D. 1996. Wpływ wybranych czynników agrotechniczno-przyrodniczych na występowanie chorób podstawy źdźbła w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36: 199–201.
 
3.
Pokacka Z., Wojtaszek D. 1977. Z badań nad patogenicznością R. solani Kühn na pszenicy i życie. Materiały 17. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin: 181–183.
 
4.
Smiley R.W., Ingram R.F., Uddin W., Cook G.H. 1994. Crop sequences for managing cereal cyst nematode and fungal pathogens of winter wheat. Plant Dis. 78: 1142–1199.
 
5.
Smiley R.W., Uddin W. 1993. Influence of soil temperature on Rhizoctonia root rot (R. solani AG 8 and R. oryzae) of winter wheat. Plant Dis. 76: 777–785.
 
6.
Weber R., Hryńczuk B. 2001. Wpływ sposobu uprawy gleby na zależność plonu od cech łanu u odmian pszenicy jarej w warunkach okresowych niedoborów wody. Rocz. Nauk Roln. – Seria A 115, 1–4: 131–141.
 
7.
Weber Z., Ździebkowski T. 1990. Porównanie wzrostu oraz niektórych morfologicznych i anatomicznych cech Rhizoctonia cerealisi Rhizoctonia solani. Acta Mycol. 25 (2): 27–34.
 
8.
Żółtańska E. 1997. Ryzoktonioza pszenicy. Ochrona Roślin Nr 8, p. 8.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top