ORIGINAL ARTICLE
Conventional or integrated protection of winter wheat against fungal diseases and pests
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Cecylia Jańczak
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(3):199-219
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Research performed in the years 1999–2002 was carried out in Great Poland region on varieties of winter wheat Elena and Tercja. Experiments included three programmes of wheat cultivation: 1 – Conventional winter wheat protection based on recommendations for commercial fields; 2 – Integrated pest management programme where the control of diseases and insect pests was carried out on the background of thresholds of harmfulness/noxiousness, and weather forecasts; 3 – Untreated, without protection against diseases and pests. Two levels of nitrogen fertilization were applied in the experiments (120 kg N/ha and 170 kg N/ha) and the newest plant protection products were used for controlling fungal pathogens and noxious insects. The occurrence of diseases and insect pests, as well as beneficial entomofauna was determined in relation to each experimental variant, and occurring changes were analysed. Effectiveness of disease and pest control were calculated. Grain yield and its quality were determined and economical profitability for both conventional and integrated programmes calculated. It was shown that a high profitability can be obtained through the application of integrated pest management, as a result of correct choice and application of plant protection products, as well as proper choice of wheat cultivars and appropriate nitrogen fertilization.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (8)
1.
Górniak W., Rothkaehl J. 1998. Standardy jakości zbóż w skupie i obrocie – Polska a Unia Europejska. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Poznań.
 
2.
Guidelines for the efficacy evaluation of plant protection products. EPPO Standards 1999, vol. 1: 187–195.
 
3.
Krasowicz S. 2002. Produkcja roślinna na ziemiach polskich w XIX i XX wieku – rys historyczny. Pam. Puł., 130/I: 11–32.
 
4.
Klockiewicz-Kamińska E. 2001.Odmiany gwarancją jakości. Materiały Konf. „Zboża konsumpcyjne w produkcji rolnej i gospodarce ziarnem”. AR Poznań 29.03.2001: 17–22.
 
5.
Klupczyński Z. 1993. Jakość zbóż uprawianych dla celów pastewnych i konsumpcyjnych. Praca zbiorowa: Wybrane zagadnienia uprawy zbóż. FAPA, ODR Minikowo 1993: 3–19.
 
6.
Klupczyński Z., Ralcewicz M. 1998. Wpływ nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną wybranych odmian pszenicy ozimej. Rocz. AR Poznań CCCVII, Rolnictwo 52, cz. 1: 17–24.
 
7.
Mieczkowski J., Pruszyński S. 2001. Rynek środków ochrony roślin. p. 15–20. In: „Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa” (J. Małkowski., ed.). Zakład Badań Rynkowych IERGiGŻ, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kwiecień 2001, 19 pp.
 
8.
Pokacka Z. 1992. Integrowane programy ochrony w badaniach Instytutu Ochrony Roślin na przykładzie uprawy zbóż. Materiały 32. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 21–27.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top