ORIGINAL ARTICLE
Effect of Trichoderma isolates on yielding of wild strains of Coprinus comatus
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Life Sciences Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland Department of Phytopathology
 
2
Poznań University of Life Sciences Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland Department of Vegetable Crops
 
3
Poznań University of Life Sciences Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Science Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Dorota Frużyńska-Jóźwiak
Poznań University of Life Sciences Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Poland Department of Phytopathology
 
 
Journal of Plant Protection Research 2011;51(4):410-412
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The impact of infestation with Trichoderma aggressivum f. europeanum and Trichoderma longibrachiatum isolates on the yielding of three wild strains and one cultivated strain of Coprinus comatus was investigated. A significant yield reduction of C. comatus on substrates infested with the examined Trichoderma isolates was determined. The recorded percentage yield reduction was significantly higher in the case of the infestation with the T. aggressivum than with the T. longibrachiatum isolate
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (11)
1.
Frużyńska-Jóźwiak D., Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I., Błaszczyk L. 2010. Impact of Trichoderma isolates on the mycelium development of wild strains of Coprinus comatus(Müll.) S.F. Gray. J. Plant Protection Res. 51 (2): 162–165.
 
2.
Grogan H.M. 2005. Zielone pleśnie – wczoraj i dziś. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona i Uprawa Pieczarki oraz Innych Grzybów Uprawnych”. Skierniewice, 21 kwietnia 2005: 19–25.
 
3.
Mamoun L.M., Savoie J-M., Olivier J-M. 2000. Interactions between the pathogen Trichoderma harzianum and Agaricus bisporus in mushroom compost. Mycologia 92 (2): 233–240.
 
4.
Samuels G.J., Dodd S.L., Gams W., Castlebury L.A., Petrini O. 2002. Trichoderma species associated with the green mould epidemic of commercially grown Agaricus bisporus. Mycologia 94 (1): 146–170.
 
5.
Siwulski M., Sobieralski K., Pawlak R.2001. Utilization of wild forms of mushroom Coprinus comatus(Mull.) S.F.Gray in breeding of commercial strains. J. Vegetable Crop Prod. 7 (1): 3–7.
 
6.
Siwulski M., Sobieralski K., Buśko S., GórskiR. 2009. Wpływ różnych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni dwóch odmian boczniaka ostrygowatego – Pleurotus ostreatus(Jacq.) Queilet [Influence of different isolates of Trichodermagenus fungi on mycelium development of two strains of oyster mushroom Pleurotus ostreatus(Jacq.) Queilet]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 714–718.
 
7.
Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. 2009. Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeumTh2 on the yielding of Agaricus bisporus. Phytopathologia 53: 5–10.
 
8.
Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Frużyńska-Jóźwiak D., Sas-Golak I., Szymański J. 2010a. Impact of infections with Trichoderma agressivum f. europaeum isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc. from different regions of Poland. Phytopatologia 58: 5–11.
 
9.
Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Nowak-Sowińska M. 2010b. Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on yielding and morphological features of Pleurotus eryngii. Phytopatologia 56: 17–25.
 
10.
Szczech M., Staniaszek M., Habdas H., Ulinski Z., Szymański J. 2008: Trichoderma spp. – the cause of green mold on Polish mushroom farms. Vegetable Crops Res. Bull. 69: 105–114.
 
11.
Williams J., Clarkson J.M., Mils P.R., Cooper R.M. 2003. Saprotrophic and mycoparasitic components of aggressiveness of Trichoderma harzianum groups toward the commercial mushroom Agaricus bisporus.Appl. Environm. Microbiol. 69 (7): 4192-4199.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top