ORIGINAL ARTICLE
Effect of magnetized water on the effectiveness of selected zoocides in the control of red spider mite (Tetranychus urticae Koch) and grain weevil (Sitophilus granarius L.)
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Department of Plant Protection Methods Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań, Poland
 
2
Institute of Plant Protection, Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Romuald Górski
Agricultural University, Department of Plant Protection Methods Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(1):13-20
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The results of experiments showed an effect of magnetized water on the effectiveness of some selected zoocides. The control of red spider mite (Tetranychus urticae Koch) by Ortus 05 SC showed the highest effectiveness with strongly magnetized water, with use of one magnetizer and two semi-rings. On the other hand, the application of Magus 200 SC in combination with magnetized water showed a decreased effectiveness of insecticide. In the control of grain weevil (Sitophilus granarius L.), an increase in the effectiveness was found for the zoocides Talstar 100 EC, Karate 025 EC and Winylofos 550 EC in combinations with strongly magnetized water (three magnetizers or one magnetizer with two rings). In case of Sumi-Alpha 050 EC, high effectiveness of the treatment was obtained in combinations where water was magnetized in lesser degree, with use of one or two magnetizers. No significant differences were found in the effect of magnetized water on germination of bean (Phaseolusvulgaris L.) and cuckoo flower (Cardamineamara L.)plants.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (9)
1.
Adamczewski K., Matysiak R. 1997. Adiuwanty do środków ochrony roślin, podział i klasyfikacja. Ochrona Roślin nr 4–5: 16–18.
 
2.
Biłozor S. 1994. Magnetyzery do uzdatniania wody. Chłodnictwo 10: 8–10.
 
3.
Haber Z. 1990. Wyniki doświadczeń nad wpływem magnetycznej obróbki wody, opracowane przez zespół Akademii Rolniczej w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Habera (unpublished).
 
4.
Orłowski M., Dobromilska R. 1998. Wpływ magnetycznego uzdatniania wody na plon i jakość pomidora szklarniowego. Zeszyty Nauk. AR Kraków 333: 241–245.
 
5.
Reeves P. 2000. Water quality and pesticide performance. Pesticide Education Montana State University Extension Service 2, 28, 123 pp.
 
6.
Szczypiorowski A., Witaszak K., Rzepliński A. 2001. Aktywatory magnetyczne Multi-mag-Ecomag – do wody i ścieków. Gospodarka Paliwem i Energią 4: 26–27.
 
7.
Wachowiak M. 1993. Warto stosować środki pomocnicze. Agrochemia 6: 10–12.
 
8.
Wachowiak M., Kierzek R. 2002. Uzdatnianie wody stosowanej do sporządzania cieczy użytkowej jako element poprawy efektywności zabiegów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (2): 490–493.
 
9.
Woźnica Z. 1999. Wpływ adiuwantów oraz ilości wody na skuteczność chwastobójczą glifosatu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39 (2): 724–725.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top