ORIGINAL ARTICLE
Nematodes associated with plant growth inhibition in the Wielkopolska region
 
More details
Hide details
1
Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Science, Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Poland
 
2
Research Institute of Horticulture, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland
 
3
Institut of Plant Protection – National Research Institute, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
4
Adam Mickiewicz University, Department of Animals Morphology, Faculty of Biology, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
 
5
Centre of Ecological Research Polish Academy of Science, Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, Poland
 
6
Cardinal Stefan Wyszyński University, Institute of Ecology and Bioethics, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
 
7
University of Warmia and Mazury, Prawocheńskiego 17, 10-722 Olsztyn, Poland
 
8
University of Al-Furat, DeirEzzor, Syria
 
 
Submission date: 2012-05-15
 
 
Acceptance date: 2012-09-17
 
 
Corresponding author
Grażyna Winiszewska
Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Science, Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2012;52(4):440-446
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The list of species of the plant parasitic nematodes presented in this paper (133 species belonging to 14 families) is based on the results of faunistic research conducted in the Wielkopolska region by Polish nematologists up until the year 2010, and the results obtained from the project “Elaboration of Innovative Methods for Rapid Identification of Nematodes Causing Damage to the Economy” managed by the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences. During the two years of the project (2010–2011) we found 21 species of nematodes which had not yet been reported in the list of species from the Wielkopolska region. Two of them were reported for the first time in Poland.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (26)
1.
Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (eds). 2008. Fauna Polski. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 3, 603 pp.
 
2.
Chałańska A., Skwiercz A. 2011. Parasitic nematodes on Polish tulip plantations. J. Plant Prot. Res. 51 (1): 66–71.
 
3.
Dobosz R. 1999. Additional data on plant parasitic nematodes on sugarbeet in the Wielkopolska region in Poland. J. Plant Prot. Res. 39 (2): 107–108.
 
4.
Dobosz R., Obrępalska-Stęplowska A., Kornobis S. 2006. Globodera artemisiae(Eroshenko et Kazachenko, 1972) (Nematoda: Heteroderidae) from Poland. J. Plant Prot. Res. 46 (4): 403–407.
 
5.
Háněl L., Čerevková A. 2010. Prvé nálezy pôdnych nematód (Nematoda) pre faunu Slovenska z CHKO Vihorlat. Folia Faunistica Slovaca 15 (10): 95–98.
 
6.
Ishaqe E. 1992. Plant-parasitic nematodes associated with weeds in spring cereal fields in the region of Wielkopolska. Rocz. Nauk Rol. Seria E – Ochrona Roślin 22 (1/2): 7–30.
 
7.
Karnkowski W. 2005. Ocena występowania długaczy (Longidorus spp.) i sztylaków(Xiphinemaspp.)(Nematoda: Longidoridae) na podstawie badań gleby przeprowadzonych w centralnym laboratorium głównego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. [Evaluation of occurrence of needles nematodes (Longidorus spp.) and dagger nematodes (Xiphinema spp.)(Nematoda: Longidoridae) on the basis of soil examination performed in the Central Laboratory of the Main Inspectorate of Plant Protection and Seed Inspection]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (2): 764–767.
 
8.
Kornobis S. 1983. Materiały do znajomości nicieni występujących w uprawach kukurydzy w Wielkopolsce. [Plant parasitic nematodes associated with poor growth of maize in Wielkopolska]. Z. Probl. Post. Nauk Roln. 278: 139–148.
 
9.
Kornobis S. 1993. Plant parasitic nematodes associated with poor growth of lupines in the Wielkopolska region. Rocz. Nauk Rol. Seria E – Ochrona Roślin 23 (1/2): 93–95.
 
10.
Kornobis S., Ishaqe E. 1990. Materiały do znajomości nicieni stowarzyszonych z objawami zahamowania wzrostu roślin buraka cukrowego w Wielopolsce. [Plant parasitic nematodes associated with poor growth of sugar beet in the Wielkopolska region]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 32 (1/2): 93–98.
 
11.
Kornobis S., Wolny S. 1997. Occurence of plant parasitic nematodes on weeds in agrobiocenosis in the Wielkopolska region in Poland. Fundam. Appl. Nematol. 20 (6): 627–632.
 
12.
Radziwinowicz J. 1972. Badania nad występowaniem nicieni – szkodników roślin na ziemniakach w polu i przechowalniach. [Investigations on the occurrence of plant parasitic nematodes on potatoes in fields and clamps]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 14 (1): 157–168.
 
13.
Skwiercz A.T. 1989a. Plant parasitic nematodes in the peat soils in Poland, Part I. Biocenotic analyse. Rocz. Nauk Rol. Seria E – Ochrona Roślin 19 (1/2): 91–99.
 
14.
Skwiercz A.T. 1989b. Plant parasitic nematodes in the peat soils in Poland, Part II. Frequency of occurrence and population density in different chemical properties of peat. Rocz. Nauk Rol. Seria E – Ochrona Roślin 19 (1/2): 101–111.
 
15.
Skwiercz A.T. 2012. Nematodes (Nematoda) in Polish forests. I. Species inhabiting soils of nurseries. J. Plant Prot. Res. 52 (1): 169–179.
 
16.
Szczygieł A., Brzeski M.W. 1985. Atlas of Plant Parasitic Nematodes of Poland. Distribution of Longidoridae, Xiphinemidae and Trichodoridae. Eur. Plant Parasitic Nematode Survey, 32 pp.
 
17.
Wasilewska L. 1974. Number, biomas and metabolic activity of nematodes of two cultivated fields in Turew. Z. Probl. Post. Nauk Roln. 154: 419–442.
 
18.
Wilski A. 1967. Nicienie Szkodniki Roślin Uprawnych. PWRiL, Warszawa, 336 pp.
 
19.
Wilski A. 1971. Występowanie nicieni z rodzaju Heterodera w glebach województwa poznańskiego. [The occurrence of Heterodera cysts in soils of the province Poznan]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 13 (1): 195–200.
 
20.
Wolny S. 1973. Przyczynek do poznania fauny nicieni szkółek sosnowych Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice, powiat Kępno. [A contribution to the knowledge of the nematode fauna in pine seed-beds of the forest experimental farm, Siemianice, district Kepno]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 15 (2): 127–132.
 
21.
Wolny S. 1980. Nicienie, pasożyty roślin w szkółkach zadrzewieniowych. [Plant parasitic nematodes in tree nurseries]. Z. Probl. Post. Nauk Rol. 232: 121–132.
 
22.
Wolny S. 1986. Występowanie nicieni – pasożytów roślin wyższych w uprawach zbóż jarych na terenie Wielkopolski. Mat. 26. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Cz. II: 45–46.
 
23.
Wolny S. 1989a. Nicienie – pasożyty roślin wyższych stowarzyszone z objawami zahamowania wzrostu roślin jęczmienia jarego w Wielkopolsce. [Plant parasitic nematodes associated with poor growth of spring barley in the Wielkopolska region]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 31 (1): 5–16.
 
24.
Wolny S. 1989b. Nicienie – pasożyty roślin wyższych stowarzyszone z objawami zahamowania wzrostu roślin pszenicy jarej w Wielkopolsce. [Plant parasitic nematodes associated with poor growth of spring wheat in the Wielkopolska region]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 31 (1): 17–28.
 
25.
Wolny S. 1989c. Nicienie – pasożyty roślin wyższych stowarzyszone z objawami zahamowania wzrostu roślin owsa w Wielkopolsce. [Plant parasitic nematodes associated with poor growth of oat in the Wielkopolska region]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 31 (1): 29–40.
 
26.
Wolny S. 1990. Materiały do znajomości nicieni – pasożytów roślin wyższych stowarzyszonych z objawami zahamowania wzrostu roślin rzepaku ozimego w Wielkopolsce. [Plant parasitic nematodes associated with poor growth of winter rape in the Wielkopolska region ]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 32 (1): 85–91.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top