ORIGINAL ARTICLE
Predators occurring in Myzocallis coryli Goetze (Homoptera, Aphidodea) colonies on hazel (Corylus L.)
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Department of Plant Protection, Al. 29-Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Corresponding author
Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Agricultural University, Department of Plant Protection, Al. 29-Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(3):181-188
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
During the yearsof observationspedatory arthropodsof Arachnida, Chrysopidae, Heteroptera, Coccinellidae, and Syrphidae were collected from Myzocallis coryli Goetze colonies. Arachnida constituted the most numerous group followed by predatory bugs of Heteroptera.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (19)
1.
Bańkowska R. 1963. Klucze do oznaczania owadów Polski cz. XXVII. Muchówki – Diptera. z. 34, Syrphidae. PWN, Warszawa, 236 pp.
 
2.
Bielawski R. 1959. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX. Chrząszcze – Coleoptera, z. 76. Biedronki – Coccinellidae. PWN Warszawa, 92 pp.
 
3.
Cichocka E. 1996. Effect of natural enemieson aphid populationsin young apple orchard. Aphids and Other Homopterous Insects. Skierniewice 5: 37–45.
 
4.
Gantner M. 2000. Aphidofauna of hazel bushes (Corylus L.) on a protected plantation, an unprotected plantation and in a forest. Annales UMCS 8: 455–562.
 
5.
Gantner M., Jaśkiewicz B. 2001. Species composition of ladybirds (Col., Coccinellidae) on hazelnut plantations. Folia Horticulture, Ann., 13/1: 91–100.
 
6.
Harizanova V., Lecheva I. 1999. Feeding behaviour, prey preference and consumption abilities of Deraecoris species (Heteroptera, Miridae). Plant Science 36: 358–361.
 
7.
Karczewska M. 1965. Badania nad biologią mszyc (Aphididae) występujących na jabłoni. Pol. Pismo Entomol., B, 3–4: 245–295.
 
8.
Korcz A. 1967. Fauna pluskwiaków drapieżnych (Hemiptera-Heteroptera) na jabłoniach w okolicach Poznania. Pol. Pismo Entomol., XXXVII/3: 581–586.
 
9.
Korcz A. 1968.Wstępne badania nad biologią Anthocoris pilosus Jak. (Hemiptera, Anthocoridae). Pol. Pismo Entomol., XXXVIII/3: 559–564.
 
10.
Korcz A. 1970. Pluskwiaki drapieżne z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) w sadach i ich rola w zwalczaniu przędziorków (Tetranychidae Donn.). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 12 (2): 3–74.
 
11.
Koślińska M. 1967. Badania nad fauną zimujacą pod korą i w korze jabłoni. Część II. Badania nad pajęczakami (Arachnida). Pol. Pismo Entomol., XXXVII/3: 587–602.
 
12.
Messing R.H., Aliniazee M.T. 1985. Natural enemies of Myzocallis coryli (Hom. Aphididae) in Oregon hazelnut orchards . J. Entomol. Soc. B.C., 82: 14–18.
 
13.
Naeem M., Compton S. 2000. Population dynamis of filbert aphid, Myzocallis coryli (Goetze) on hazel bushes to an agroforestry system. Pakistan J. Biol. Sc., 3, 2: 306–308.
 
14.
Niemczyk E. 1963. Heteroptera associated with apple orchards in the district of Nowy Sącz. Ekologia Polska, Seria A, XI, 11: 295–300.
 
15.
Niemczyk E. 1966. Występowanie owadów drapieżnych w sadzie jabłoniowym. Prace Inst. Sad., X: 331–357.
 
16.
Niemczyk E. 1968. Występowanie pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w opryskiwanych i nie opryskiwanych sadach jabłoniowych. Prace Inst. Sad., XII: 355–363.
 
17.
Southwood T., Leston D. 1959. Land and water bugs of the British Isles. Frederick Warne and CO. LTD, 436 pp.
 
18.
Wojciechowicz-Żytko E. 2003. Development of Myzocallis coryli Goetze (Homoptera, Aphidodea) on the different hazel (Corylus L.) cultivars. J. Plant Protection Res. 43 (4): 369–374.
 
19.
Wojciechowicz-Żytko E., Wojciechowicz A. 2002. Występowanie Myzocallis coryli Goetze (Homoptera, Aphidodea) na różnych odmianach leszczyny. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 387, sesja naukowa 82: 303–306.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top