ORIGINAL ARTICLE
Distribution range of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on maize in 2004-2008 in Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection – National Research Institute, Regional Experimental Station Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
2
The State Plant Health and Seed Inspection Service, Central Laboratory Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, Poland
 
 
Corresponding author
Paweł K. Bereś
Institute of Plant Protection – National Research Institute, Regional Experimental Station Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2010;50(3):326-334
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) has been causing damage to maize crops (Zea mays L.) in Poland since the 1950s. Initially, this pest occurred on maize only in the south-western part of Poland, but since 1994 it has also been observed in the south-eastern part. Monitoring was carried out by the State Plant Health and Seed Inspection Service (SPHSIS) and the Institute of Plant Protection – National Research Institute, Regional Experimental Station in Rzeszów (IPP – NRI) in 2004–2008. The monitoring demonstrated that from the time the pest was first encountered on maize in the second half of the 20th century, up to the end of 2008, the distribution range of this species had moved in a northerly direction from the southern part of Poland. Up to the end of 2008, damage to plants caused by caterpillars of O. nubilalis was recorded in 185 districts located in 14 provinces. In the study years only two provinces located in northern Poland were free from the pest: Pomorskie and Warmińsko-Mazurskie.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (41)
1.
Adamczewski K., Matysiak K. 2002. Kukurydza Zea mays L. p. 20–21. In: ”Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH” [K. Adamczewski, K. Matysiak – tłumaczenie i adaptacja]. Wyd. I, Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 134 pp.
 
2.
Bengtsson M., Karpati Z., Szöcs G., Reuveny H., Yang Z., Witzgall P. 2006. Flight tunnel responses of Z strain European corn borer females to corn and hemp plants. Environ. Entomol. 35 (5): 1238–1243.
 
3.
Bereś P. 2006. Efekty chemicznego zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 2003–2005. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (2): 465–467.
 
4.
Bereś P.K. 2007. Odmiany kukurydzy GM z genami Bacillus thuringiensis i ich wpływ na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis Hbn.) w świetle badań prowadzonych w Polsce. Kosmos. Prob. Nauk Biol. 56 (3–4): 293–300.
 
5.
Bereś P.K. 2008. Omacnica prosowianka zagrożeniem dla kukurydzy. Ochrona Roślin 7/8: 16–19.
 
6.
Bereś P.K., Kaniuczak Z., Tekiela A., Mrówczyński M., Pruszyński G., Paradowski A. 2007. Ochrona kukurydzy przed agrofagami w integrowanej produkcji. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (4): 275–284.
 
7.
Bereś P.K., Pruszyński G. 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w produkcji integrowanej. Acta Sci. Pol., Agricultura 7 (4): 19–32.
 
8.
Bereś P., Korbas M., Walczak F., Węgorek P., Złotkowski J. 2007. Poradnik Sygnalizatora Ochrony Zbóż. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 111 pp.
 
9.
Bode W.M., Calvin D.D. 1990. Yield loss relationships and economic injury levels for European corn borer populations (Lepidoptera: Pyralidae) infesting Pennsylvania field corn. J. Econ. Entomol. 83 (4): 1595–1603.
 
10.
Brindley T.A., Dicke F.F. 1963. Significant developments in European corn borer research. Annu. Rev. Entomol. 8: 155–176.
 
11.
Calvin D.D., Higgins R.A., Knapp M.C., Poston F.L., Welch S.M., Showers W.B., Witkowski J.F., Mason C.E., Chiang H.C., Keaster A.J. 1991. Similarities in developmental rates of geographically separate European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae) populations. Entomol. Soc. Am. 20 (2): 441–449.
 
12.
Cordillot F., Duelli P. 1989. Adaptive dispersal in the European corn borer Ostrinia nubilalis (Lep., Pyralidae) in northwestern Switzerland. Acta Phyt. Entomol. Hung. 24 (1–2): 65–71.
 
13.
Dicke F.F. 1932. Studies of host plants of the European corn borer, Pyrausta nubilalis Hübner, in southeastern Michigan. J. Econ. Entomol. 25: 368–378.
 
14.
Got B., Labatte J.M., Piry S. 1996. European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae) development time model. Environ. Entomol. 25 (2): 310–320.
 
15.
Haliniarz M., Bojarczyk M. 2007. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla transgenicznych i wyjściowych odmian kukurydzy. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (4): 145–148.
 
16.
Häni F., Popow G., Reinhard H., Schwarz A., Tanner K., Vorlet M. 1998. Ochrona Roślin Rolniczych w Uprawie Integrowanej. PWRiL, Warszawa, 133 pp.
 
17.
Hyde J., Martin M.A., Preckel P.V., Dobbins C.L., Edwards C.R. 2001. The economics of Bt corn: valuing protection from the European corn borer. Rev. Agric. Econ. 21: 442–454.
 
18.
Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji. 2006. „Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.)”, aneks do części II, tom I i II. 1993; „Metody sygnalizacji prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin”, t. I, 200 pp., t. II, 200 pp. oraz części III. 1976, „Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych”. Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 167 pp.
 
19.
ITIS, Integrated Taxonomic Information System. 1996. Ostrinia nubilalis Hbn. Taxonomic Serial No.: 117738. Available in: http://www.itis.gov/servlet/Si....
 
20.
Judenko E. 1938. Badania nad omacnicą prosowianką – Pyrausta nubilalis Hbn. w związku z jej żerowaniem na chmielu (Humulus lupulus L.) i prosie (Panicum miliaceum L.). Prace Wydziału Chorób i Szkodników Roślin PINGW w Bydgoszczy, Warszawa 17: 19–122.
 
21.
Kania C. 1962a. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. I). Pol. Pismo Entomol., Seria B 1–2 (25–26): 53–69.
 
22.
Kania C. 1962b. szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959 (cz. II). Pol. Pismo Entomol., Seria B 3–4 (27–28): 183–216.
 
23.
Kania C. 1966. Badania nad omacnicą prosowianką – Ostrinia nubilalis (Hbn.) (Lep., Pyralidae) na kukurydzy w warunkach południowo-zachodniej Polski. Pol. Pismo Entomol., Seria B 3–4 (43–44): 191–243.
 
24.
Lewis L.C. 1975. Natural regulation of crop pest in their indigenous ecosystem and Iowa agroecosystem: bioregulation of economic insect pest. Iowa State J. Res. 56: 429–436.
 
25.
Lisowicz F. 1995. Omacnica prosowianka – groźny szkodnik kukurydzy. Ochrona Roślin 5: 6–7.
 
26.
Lisowicz F. 1996. Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania metod integrowanych w ochronie kukurydzy przed szkodnikami. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 34 (1/2): 5–46.
 
27.
Lisowicz F. 2001. The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland. J. Plant Protection Res. 41 (3): 250–255.
 
28.
Lisowicz F. 2003a. The occurrence and the effects of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) control on corn in Przeworsk region in 2001–2002. J. Plant Protection Res. 43 (4): 399–403.
 
29.
Lisowicz F. 2003b. Narastająca szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla kukurydzy w południowo-wschodniej Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (1): 247–250.
 
30.
Lisowicz F., Tekiela A. 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie. p. 52–64. In: „Technologia Produkcji Kukurydzy” (A. Dubas, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 133 pp.
 
31.
Manson C.E., Rice M.E., Calvin D.D. Van Duyn J.W., Showers W.B., Hutchinson W.D., Witkowski J.F., Higgins R.A., Onstad W.D., Dively G.P. 1996. European corn borer ecology and management. Ames: Iowa State University. North Central Regional Extension Publication 327, 57 pp.
 
32.
Michalski T. 2005a. Produkcja kukurydzy w 2004 i jej wykorzystanie. Kukurydza 2 (26): 4–8.
 
33.
Michalski T. 2005b. Możliwości zwiększenia w Polsce produkcji kukurydzy i jej wykorzystania w rolnictwie i przemyśle. Wieś Jutra 3 (80): 3–5.
 
34.
Michalski T. 2006. Kukurydza w roku 2005 i perspektywy na 2006 rok. Wieś Jutra 3 (92): 1–3.
 
35.
Michalski T. 2009. Nie rezygnować z kukurydzy. Agroserwis 4 (403), p. 1.
 
36.
Poos F.W. 1927. Biology of the European corn borer (Pyrausta nubilalis Hübn.) and two closely related species in northern Ontario. Ohio J. Sci. 27 (2): 47–94.
 
37.
Schurr K., Holdway F.G. 1965. The relation between plant injury in maize and ovipositional preference of Ostrinia nubilalis (European corn borer). Agric. Entomol. 9a: 607–608.
 
38.
Wałkowski W., Bubniewicz P. 2004. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – ekspansywny szkodnik kukurydzy w Wielkopolsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (2): 1187–1190.
 
39.
Warzecha R., Bereś P.K. 2008. Wzrastające zagrożenie upraw kukurydzy przez omacnicę prosowiankę i możliwości jej zwalczania metodami niechemicznymi – zagadnienia ekonomiczne. Wieś Jutra 1 (114): 43–45.
 
40.
Welling M. 1989. The appearance of different strains of the European corn borer in Germany. Acta Phytopathol. Entomol. Hung. 24 (1–2): 225–229.
 
41.
Żołnierz R., Hurej M. 2005. Występowanie omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) na plantacji kukurydzy nasiennej na terenie województwa opolskiego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (2): 1233–1236.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top