ORIGINAL ARTICLE
Longevity and healthiness of oat (Avena sativa L.) seeds treated with plant extracts
 
More details
Hide details
1
Technical University Of Koszalin Racławicka 17, 75-620 Koszalin
 
 
Corresponding author
Wojciech Piotrowski
Technical University Of Koszalin Racławicka 17, 75-620 Koszalin
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(3):181-193
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In in vivo experiments the natural biologically active substances, which may reduce the application of chemical plant protection pesticides were examined. As dressing preparations water extracts (macerations, infusions) prepared from various parts of 39 plant species were used. For dressing non-disinfected seeds of two varieties of oat: Akt with naked seeds and Bajka with chaffed seeds were used. The experiment was conducted as a filter paper test, germination viability (I date) and germination capacity (II date) as well as healthiness of the seeds were determined. A significant differentiation of the effect of the extracts depending on extracts’ origin (plant), mode of their preparation and of interaction between these factors was revealed.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (11)
1.
Augustyniak A., Kmitowa K., Bajan C. 1997. Differentiation of the reaction of Beayveria bassiana strains to plant extracts. Pol. Ecol. Stud., 23, 3–4: 187–198.
 
2.
Kmitowa K., Augustyniak A., Bajan C. 1997. A response of entomopathogenic fungi to plant extracts. Pol. Ecol. Stud., 23, 3–4: 171–185.
 
3.
PN-R-65950. 1994. Materiał siewny. Metody badania nasion. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
4.
Saniewska A., Jurzysta M., Biały Z. 2001. Differential antifungal activity of alfalfa ( Medicago sativa L.) saponins originated from roots and aerial parts for some ornamental plant pathogens. Acta Agrobot., 54, 1: 31–43.
 
5.
Saniewska A., Biały Z., Jurzysta M. 2003. The effect of alfalfa ( Medicago sativa ) saponins on Botrytis tulipae and Phoma narcissi growth. Phytopathol. Pol., 27: 15–27.
 
6.
Sas-Piotrowska B., Piotrowski W. 1995. Activity of extracts from Polygonaceae plants toward Fusariumspecies . VI Conf. the Polish Phytopathol. Society “Biological Control of Soil-Borne and Post-Harvest Pathogens”, Skierniewice: 149–153.
 
7.
Sas-Piotrowska B., Piotrowski W. 1997. Ocena fungicydalnego działania wyciągów roślinnych na grzyby powodujące zgorzel siewek buraka. Biul. IHAR 202: 253–258.
 
8.
Sas-Piotrowska B., Piotrowski W., Kaczmarek-Cichosz R. 2004a. Plant Extracts and their Influence on Some Properties of Seeds of Cultivated Plants – Grain Plants. Ann. Set The Environ. Protection 6: 77–89.
 
9.
Sas-Piotrowska B., Piotrowski W., Kaczmarek-Cichosz R. 2004b. Żywotność i zdrowotność nasion łubinu wąskolistnego ( Lupinus angustifolius L.) traktowanych wyciągami roślinnymi. XLIV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Streszczenia – Poznań 12–13 lutego 2004, Streszczenia: 309–311.
 
10.
Stompor-Chrzan E. 2003. Zróżnicowanie oddziaływania ekstraktów roślinnych na wzrost grzybni Alternaria alternata (Fr.) Keisler. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43: 947–950.
 
11.
Stompor-Chrzan E. 2003/1. Ekstrakty i proszki roślinne jako naturalne zaprawy stosowane w ochronie grochu ( Pisum sativum L.) przed zgorzelą siewek. Folia Horticul., Suplement: 550–552.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top