ORIGINAL ARTICLE
The occurrence of mycotoxins in organic spelt products
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Ewa Solarska
University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Marzena Marzec
University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2012;52(2):190-195
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Mycotoxins have a proven toxic effect on the health of humans and animals. Nowadays, there is a focus on having a healthy lifestyle and consuming organic foods. High quality grain products, especially spelt products, which are an important element of a well-balanced diet have become more popular. The aim of this study was to determine the mycotoxin content in spelt products available on the Polish market. Spelt products were collected in 2009 and 2010 in eastern Poland. The Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) method was used to identify aflatoxins, ochratoxin A, T-2 toxin, deoxynivalenol, and zearalenone. The study confirmed that all investigated mycotoxins were present in spelt products.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (28)
1.
Achremowicz B. Kulpa D. Mazurkiewicz J. 1999. Technologiczna ocena ziarna pszenic orkiszowych. Zesz. Nauk. AR Kraków 360: 11–17.
 
2.
Binder E.M. Tan L.M. Chin L.J. Handl J. Richard J. 2007. Word wide occurence of mycotoxins in commodieties, feeds and feeds ingredients. Anim. Feed Sci. Technol. 137: 265–282.
 
3.
Bottalico A. Perrone G. 2002. Toxigenic Fusarium species and mycotoxins associated with head blight in small-grain cereals in Europe. Eur. J. Plant Pathol. 108: 611–624.
 
4.
Castoria R. Lima G. Ferracane R. Ritieni A. 2005. Occurrence of mycotoxin in Farro samples from southern Italy. J. Food Prot. 68 (2): 416-420.
 
5.
Czerwińska D. 2009. Walory żywieniowe i zastosowanie orkiszu. Przegląd Zbożowo-Młynarski 02: 14–15.
 
6.
Elmholt S. Rasmussen P.H. 2005. Penicillium verrucosum and ochratoxin A contents in organically cultivated grain with special reference to ancient wheat types and drying practice. Mycopathologia 159: 421–432.
 
7.
FAO. 2003. Code of practice for prevention and reduction of mycotoxin contamination in cereals, including annexes on ochratoxin A, zearalenone, Fumonisins and tricothecens. CAC/RCP 51-2003: 1-8. Available on: www.codexalimentarius.net/download/standards/406/CXC_051e.pdf.
 
8.
González-Osnayaa L. Cortésa C. Soriano JM. Moltóa JC. Mañesa J. 2011. Occurrence of deoxynivalenol and T-2 toxin in bread and pasta commercialised in Spain. Food Chem. 124: 156–161.
 
9.
Hussein H.S. Brasel J.M. 2001. Toxicity, metabolism and impact of mycotoxins on humans and animals. Toxicology 167: 101–134.
 
10.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human. 1993. Some naturally occurring substances: food items and constituents, heterocyclic aromatic amines and micotoxins 56: 245–523.
 
11.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human. 2002. Some traditional herbal medicines, some mycotoxins, naphthalene and styrene 82: 169–345.
 
12.
Krawczyk P. Ceglińska A. Izdebska K. 2008. Porównanie właściwości reologicznych ciasta i jakości pieczywa otrzymanego z mąki orkiszu i pszenicy zwyczajnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (59): 141–151.
 
13.
Pokrzywa P. Cieślik E. Topolska K. 2007. Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych.Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (52): 139–146.
 
14.
Pokrzywa P. Cieślik E. Surma-Zadora M. 2008. Mikotoksyny - czynnik zagrożenia żywności. Post. Nauk Rol. 4–5: 73–80.
 
15.
Radomski G. Bać A. Mierzejewska S. 2007. Ocena porównawcza wartości wypiekowej mąki pszennej i orkiszowej. Inżynieria Rolnicza 5 (93): 369–374.
 
16.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001, Ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, 2001.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005, Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyn Fusarium, L 143, 3–8, 2005.
 
17.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007, Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy, L 255, s. 14–17, 2007.
 
18.
Schollenberger M. Jara HT. Suchy S. Drochner W. Müller HM. 2002. Fusarium toxins in wheat flour collected in an area in southwest Germany. Int. J. Food Microbiol. 72: 85–89.
 
19.
Solarska E. Muszyńska M. Szymona J. 2009. The mycotoxins occurrence in different genotypes of Triticum monococcum and Triticum dicoccum. Phytopatologia 53: 63–66.
 
20.
Tyburski J. Babalski M. 2006. Uprawa pszenicy orkisz. Poradnik dla rolników. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu, 25 pp.
 
21.
Wiwart M. Perkowski J. 2005. Dawniej uprawiane pszenice stają się znów atrakcyjne. Przegląd Zbożowo-Młynarski 10: 5–7.
 
22.
Wiwart M. Kandler W. Perkowski J. Berthiller F. Preinerstorfer B. Suchowilska E. Buśko M. Laskowska M. Krska R. 2009. Concentrations of some metabolites produced by fungi of the genus Fusarium and selected elements in spring spelt grain. Cereal Chem. 86 (1): 52–60.
 
23.
Wiwart M. Perkowski J. Budzyński W. Suchowilska E. Buśko M. Matysiak A. 2011. Concentrations of ergosterol and trichothecenes in the grains of three Triticum species. Czech J. Food Sci. 29: 430–440.
 
24.
Zarzycki A. 2009. Księga Chleba: To Co Daje Życie – Dzieje Chleba. Zysk i s-ka, Poznań, 204 pp.
 
25.
Ziobrowski Ł. 2006. Pszenica świętej Hildegardy. Rolniczy Rynek 1. 2006.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top